De economie als het aantal corona besmettingen oploopt

Het CBS gaf op 14 augustus aan dat de Nederlandse economie de weg omhoog had gevonden, iets wat wij op basis van Gekko data ook al hadden geconstateerd op 20 mei. Maar het CBS gaf ook direct aan de positieve richting van de economie wel afhankelijk was van of we geen tweede golf van het Corona virus zouden krijgen. In de afgelopen twee maanden is het dagelijks aantal besmettingen in Nederland vertienvoudigd. Gekko voorspelt op basis van gebruikersdata of er idd een tweede golf aankomt en wat voor impact dit heeft.

 

Activiteit op Gekko als indicator van de Nederlandse economie

Een belangrijk cijfer wat wij bij Gekko dagelijks controleren, is de totale activiteit op het systeem en hoe dit groeit. We vergelijken die dagelijkse activiteit met wat we normaal gesproken kunnen verwachten op het Gekko platform (een beetje zoals het RIVM de oversterfte berekent). Als de activiteit buitengewoon is, dan is het meestal zo dat er iets bijzonders aan de hand is (een onverwachte vrije dag of een crash van het systeem). Want de activiteit fluctueert meestal maar beperkt, zo’n plus of min 5% in activiteit ten opzichte van normaal. Vandaar we goed kijken naar dit cijfer. We kunnen aan de hand van dit cijfer abnormale situaties opsporen.

Dit zelfde cijfer geeft ook een behoorlijk goed beeld hoe de Nederlandse economie het doet. Zo konden we op basis van dit cijfer zien wat het effect van de lockdown was in week 1 en in week 2. En ook zagen we de versoepelingen begin mei duidelijk terug in dit cijfer. Daarom kijken we nu wat het effect is op de economie nu het aantal besmettingen in Nederland weer erg stijgt en of er inderdaad sprake is van een “tweede golf effect”.

 

De cijfers over de afgelopen maanden: we gaan de goede kant op

Zoals we eerder ook al schreven was het aan het begin van de lockdown duidelijk te zien dat dit een direct effect had op de economie. Simpel gezegd was er een teruggang van gemiddeld 20,6% ten opzichte van “normaal”, dat wil zeggen: wat we verwachten zonder corona. Na het opheffen van de meest strenge maatregelen op 11 mei, sprong dit cijfer weer omhoog naar een gemiddeld van -10,8%. Let wel, dat cijfer is nog steeds een stuk lager dan normaal, maar onder normale omstandigheden verwachten we ook dat de activiteit op het netwerk groeit. Dus vanaf 10 mei groeide het netwerk weer normaal. Maar daar bovenop dus een extra groei van 10%. Een kleine inhaalslag dus.

Bovendien lijkt er een trend te zijn waarbij de eerste grillige weken na de lockdown, waarin soms diepe dalen te zien waren, plaatsmaken voor een meer stabiele opgaande lijn. We moeten hierbij echter wel aangeven dat we niet genoeg datapunten hebben om ook daadwerkelijk deze regressie te kunnen aantonen. Het kan hier dus ook heel goed gaan om een statistisch normale afwijking. Maar optisch lijkt het dus de goede kant op te gaan.

Sinds 26 juli is er weer een duidelijke stijging in het aantal besmettingen

Op 26 juli werden in Nederland 137 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is sindsdien het laagste aantal besmettingen op één dag en in de weken daarna liep het aantal dagelijkse besmettingen exponentieel op. Op 12 augustus werd het hoogste aantal besmettingen in 3 maanden gemeld van 779 nieuwe besmettingen. Dus ruim een verviervoudiging in minder dan een maand. Vandaar dat men ook bang werd dat er wellicht een tweede golf van het corona virus zou komen, wat duidelijk terug te horen was in de persconferentie gisteravond.

Gelukkig is het zover nog niet. In de afgelopen week bleef het aantal nieuwe besmettingen hoog, maar steeg niet verder. Er werden wel nieuwe maatregelen aangekondigd al waren die minder draconisch dan op de persconferentie van 12 maart. Ook de activiteit op Gekko lijkt hier niet echt onder te leiden. We kunnen in ieder geval geen duidelijke val zien zoals eerder wel het geval was. Wel is het zo dat in de laatste twee weken er een trend neerwaarts te zien is. Maar net zoals we hiervoor zeiden over de langzame trend opwaarts van de weken daarvoor, is het niet mogelijk om dit statistisch aan te tonen. Het zou hier prima om een statisch normale afwijking kunnen gaan. Optisch gezien lijkt er echter wel een impact.

 

 

Waar gaan we naar toe?

Het is dus helaas ook voor ons wat koffiedik kijken. Het is duidelijk dat het beter gaat met de economie, maar de recente opleving in het aantal besmettingen lijkt een negatieve impact te hebben. Aan de andere kant zou het kan dit ook een statistische afwijking zijn die helemaal niets zegt over de staat van de economie. Of het kan hier om een verlaat crisis effect gaan wat niets te maken heeft met een tweede golf. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan failliessementen vanwege Corona. Deze gebeuren meestal niet aan het begin van de crisis maar na een paar maanden als de eerste schok al is verwerkt. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een dipje komt omdat nu pas bepaalde ondernemers gedwongen worden om de handdoek in de ring te gooien. Sterker, dat lijkt waarschijnlijk gezien de grote hoeveelheid overheidssteun die veel ondernemers hebben gekregen. Die steun is voor slecht lopende bedrijven niet voldoende, maar bieden wel uitstel tot executie. De executie komt er uiteindelijk natuurlijk wel.

 

Gelukkig zijn we nu een stuk beter voorbereid

We weten het dus niet en dat is natuurlijk een beetje onheilspellend. Daarom eindigen we dit stuk met een positieve noot. Wat er ook nog mag komen (een tweede golf, meer failliessementen, etc.), we zijn nu allemaal een stuk beter voorbereid dan afgelopen maart. Dat geldt voor de overheid (er zijn al allerlei steunpakketten), de gezondheidszorg (we kunnen sneller IC bedden opschalen), de virusbestrijding (er worden veel meer testen uitgevoerd en er wordt hard gewerkt aan een vaccin), maar ook voor ondernemers. 

Men weet nu wat de gevolgen zijn en men houdt er mee rekening. Denk bijvoorbeeld maar aan ondernemers die hun activiteiten veel meer online zijn gaan aanbieden of nevenactiviteiten zijn begonnen. Bijvoorbeeld de fotograaf die een webshop is begonnen in specialistische fotoapparatuur. Ook Gekko heeft zich aangepast en op korte termijn kun je je administratie in Gekko aansluiten op een webshop in Woocommerce. We hebben dit vooral gedaan voor ondernemers die altijd al iets online wilden hebben, maar daar niet aan toe kwamen of het net iets te lastig vonden. De webshop integratie die binnenkort wordt gelanceerd zal dan ook heel simpel zijn. Begrijpelijk en makkelijk voor zelfs de grootste digibeten onder ons.

Hou ons dus de komende tijd in de gaten. Want wellicht kun jij met Gekko ook je eigen internet imperium beginnen.

Announcements