Statistische analyse over het effect van Corona op de economie (week 2 thuis)

Vorige week hebben we een analyse gemaakt van het effect van het corona virus op de gebruikersstatistieken op het Gekko netwerk. Vervolgens hebben we deze analyse doorgetrokken naar het effect op de economie in z’n algemeen. Deze week updaten we die analyse met de laatste cijfers en vullen dit aan met anekdotische ervaringen vanuit de startup wereld. De cijfers zien er niet goed uit, maar er gloort wat hoop aan de horizon. 

 

De cijfers zijn in deze week stabiel slecht

Vorige week lieten we zien dat na de eerste grote persconferentie van premier Rutte op donderdag 12 maart, het effect op de gebruikersactiviteit direct zichtbaar was. Direct ging de activiteit omlaag en de dag daarna zakte de gebruikersactiviteit met 15%. De maandag daarna was dat zelfs 25%. Even leek er in die week een kleine opleving te zijn maar de cijfers van deze week laten zien dat de activiteit stabiel een stuk lager ligt dan voor 12 maart. 

Sterker nog, de cijfers lijken zelfs iets te zijn verslechterd, al is het nog te vroeg om te zeggen of dat een statistische afwijking is of niet. Er zijn namelijk een stuk meer pieken in activiteit in vergelijking met voor de crisis. Er zit dus veel onzekerheid in de analyse. Wat wel zeker is, is dat het een ongehoorde daling is in activiteit. Bovendien is het ondanks de onzekerheid in de statische analyse duidelijk dat daling aan blijft houden op het lage niveau wat we vorige week voor het eerst hebben gezien (en het zelfs een beetje lijkt te verslechteren).

 

Zijn de vooruitzichten slechter geworden?

In principe niet volgens ons “achterkant van een bierviltje economische model”. Daarin stelden we namelijk dat voor iedere week dat we thuis zouden zitten, er 0,3% economische groei zou afgaan op jaarbasis. Aangezien dit pas week twee is, zouden we op een verlies van 0,6% zitten en zou je kunnen beargumenteren dat als de maatregelen worden opgeheven we weer naar het oude niveau toegaan.

Echter, dat scenario lijkt niet realistisch. Deze week kondigde het kabinet extra maatregelen aan en lijkt het onwaarschijnlijk dat deze op korte termijn worden opgeheven. Ziekenhuizen stromen vol en we moeten duimen dat ons gezondheidsstelsel het houdt. Niet alleen de komende weken maar ook de komende maanden. Dit alles duidt niet op een korte crisis.

De vooruitzichten zijn dus slechter geworden sinds vorige week. Zeker omdat wij als open handelsland ook erg afhankelijk zijn van de rest van de wereld doet. En ook hier is het nieuws ronduit slecht. In Amerika bijvoorbeeld, wat de motor is van de wereldeconomie, zijn er volgens de officiële statistieken in 1 week tijd meer dan 3 miljoen werklozen bijgekomen die een uitkering hebben aangevraagd. En dat getal is waarschijnlijk lager dan het werkelijke aantal nieuwe werklozen aangezien veel mensen die werken in Amerika geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Ook waren er mensen die vanwege de drukte niet eens een uitkering hebben kunnen aanvragen.

 

Wat doet de overheid

Het ziet er dus niet goed uit. Gelukkig hebben overheden over de hele wereld extreme maatregelen getroffen om ons hier weer uit te krijgen. Om even aan te geven hoe extreem, neem wederom het voorbeeld van Amerika. Hier heeft de overheid een pakket aan maatregelen genomen waarmee ruim 2 biljoen dollar in de economie wordt gepompt. Dat is 2.000.000.000.000 dollar of 1 miljoen keer 2 miljoen. Om dat in perspectief te plaatsen: dat is ongeveer 2,5x het totale Bruto Nationaal Inkomen van Nederland. Dus wat alle mensen en bedrijven in Nederland in 2019 bij elkaar hebben verdient, keer 2,5. Dat is wat Amerika in korte tijd klaar zet om de crisis te beperken. 

Ook in Nederland worden maatregelen getroffen, al lijken die bescheidener. Een pakket van maatregelen die ruim 60 miljard euro kosten staat klaar om de economie te ondersteunen bovenop bestaande maatregelen die automatisch bijspringen (denk bij dit soort automatische maatregelen bijvoorbeeld aan de WW voor werknemers). Ook voor (kleine) ondernemers zijn er extra of nieuwe regelingen die kunnen helpen. We zullen hier op korte termijn een uitleg over geven in een apart blog.

 

Dit is niet het einde van de economie al wordt dit een zware recessie

De corona crisis is dus niet het einde van de wereld. Al kan het voor sommige van ons in de komende weken wel zo gaan lijken. Er vallen nu al ontslagen en er zullen ook veel bedrijven failliet gaan. Zo zal er vooral onder jonge bedrijven een kaalslag plaatsvinden. Startups hebben namelijk vooral hoge kosten om de groei te financieren maar door corona is die groei nu een krimp geworden. En deze bedrijven hebben niet de buffer om dit verlies op te vangen. Er gaan zelfs geloofwaardige verhalen dat sommige bedrijven een negatieve omzet hebben (dus de verkoopcijfers zijn niet alleen gedaald maar zelfs negatief geworden) Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor een bedrijf als KLM. Die heeft namelijk voor de komende tijd allemaal tickets verkocht voor vluchten die nu worden gecancelled. KLM kan dus niet leveren maar heeft het geld al wel ontvangen. Volgens normale boekhoudregels zou KLM dan dus aan al deze klanten een creditfactuur moeten sturen, geld moeten terugstorten en negatieve verkopen moeten rapporteren… (NB: we weten niets over de situatie bij KLM; dit voorbeeld is dus hypothetisch al zullen er zeker bedrijven zijn die in deze situatie zitten).

Vooral startups trekken dus aan de bel omdat het hele model “lekker doorgroeien en het maakt niet uit wat het kost” van het ene op het andere moment niet meer mogelijk is. Hierbij is het wel goed om op te merken dat wij als Gekko vooral op anekdotes van andere bedrijven moeten afgaan en we niet uit eigen ervaring kunnen spreken. Gekko is namelijk een bootstrapped bedrijf wat in handen is van (op dit moment 6) partners van Gekko. Dat betekent dat we nooit vreemd kapitaal hebben aangetrokken en we dus ook geen financieringsprobleem hebben. Bovendien lijkt onze omzetgroei hier nog niet door geraakt te zijn. Sinds de persconferentie van Rutte is het aantal nieuwe betalende gebruikers gewoon doorgegroeid en ligt dat ruim 50% boven het aantal nieuwe betalende gebruikers in dezelfde periode in 2019 (#braggingrights).

 

Wat moet ik doen met m’n bedrijf

Wat betekent dit voor jouw bedrijf? Kort gezegd, er doorheen komen en niet bang zijn om harde besluiten te nemen. Allereerst moet je bepalen hoeveel risico je loopt. Heb je nog een grote factuur lopen bij bijvoorbeeld een reisbureau? Ga er dan vanuit dat dit reisbureau je waarschijnlijk niet kan betalen. Hun hele business ligt stil en er is een grote kans dat veel bureaus failliet gaan. Zit je in een getroffen sector die de deuren heeft moeten sluiten (bijv kappers of artiesten) of verkoop je vooral luxe producten waarvan mensen de aankoop zullen uitstellen (ben je bijvoorbeeld een keukeninstallateur)? Neem dan nu direct maatregelen om te zorgen dat je kosten omlaag gaan. Cancel contracten indien mogelijk en ga uit van het ergste.

Mocht je nu minder risico lopen, zoals bijvoorbeeld bij Gekko ook het geval is, reken jezelf dan niet rijk. Dit gaat een impact hebben. We gaven in het vorige blog aan dat het aantal nieuwe (gratis) gebruikers met 40% omlaag is gegaan in week 1. In de tweede week zien we geen verbetering van dit cijfer. Dat zal ook ons raken op langere termijn, net als ieder ander bedrijf. Als je de effecten van de crisis nu nog niet voelt, dan komt dat 100% zeker met een paar maanden.

Bereid je dus voor maar maak je ook niet al te veel zorgen. Al zullen het lastige tijden worden, de overheid zal bijspringen waar mogelijk. Dus hou ons blog in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de mogelijkheden. Maar vooral, blijf gezond en volg de regels van het RIVM op.

Announcements