ZZP belastingen

Gelukkig nieuw jaar (dit blog wordt nog voor driekoningen geschreven dus het mag). Om je lekker in de stemming te krijgen voor 2021 vallen we maar direct met de deur in huis met iedereens favoriete onderwerp. Belastingen! En dan natuurlijk specifiek belastingen waar je als zzp’er of andere kleine ondernemer mee wordt geconfronteerd. In dit stuk geven we een overzicht van alle zzp belastingen die er zijn voor ondernemers en hoe en wanneer ze relevant zijn voor jou. 

 

De BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde)

We beginnen met de btw omdat eigenlijk iedere ondernemer er mee te maken krijgt en bovendien bijna alle beginnende ondernemers er in hun eerste jaar mee de mist in gaan. Zzp en btw leiden nog vaak tot problemen. De btw lijkt op een een soort “omzetbelasting” die je rekent aan je klant op het moment dat je hem factureert. De grondslag van je btw is echter niet de omzet die je draait, maar de waarde die je toevoegt aan het product. 

Om het verschil uit te leggen beginnen we met een voorbeeld van deze btw: stel dat je een product maakt en deze verkoopt aan je klant voor 100 EUR. De omzet is dan 100 EUR, maar de toegevoegde waarde ligt lager. Om jouw product te maken moest je namelijk ook weer andere producten en diensten inkopen. Stel dat je daar 60 EUR aan kwijt was, dan bereken je de btw over 100 EUR- 60 EUR = 40 EUR. Dat is namelijk de waarde die jij als bedrijf toevoegt op de diensten en goederen van anderen. En daar wordt de omzetbelasting over berekend.

Waarschijnlijk heb ik met dit voorbeeld het er nu niet veel duidelijker op gemaakt. Daarom direct ook wat dit nu in praktijk betekent voor jou als ondernemer. Als je btw plichtig bent dan reken je over alle omzet die je maakt btw, meestal 21%. Dus ipv 100 EUR te rekenen aan je klant, breng je 100 EUR + 21% = 121 EUR in rekening. De klant betaalt dus 21 EUR belasting aan jou. Jij draagt dit totale bedrag echter niet af aan de belastingdienst. Eerst trek je de btw af die jij zelf hebt betaald over je zakelijke inkopen. Dus als je 60 EUR aan inkopen hebt gedaan waarover je ook 21% btw hebt betaald (12,60 EUR voor een totaal van 72,60 EUR), dan trek je die btw af van de btw die je moet afdragen. Dat heet ook wel het “aftrekken van de voorbelasting”. Dat is dus 21 EUR - 12,60 EUR = 8,40 EUR in ons geval wat je moet afdragen aan de Belastingdienst. En wat is nu zo fijn? Als je over 40 EUR toegevoegde waarde 21% btw rekent dan komt je precies op deze 8,40 EUR zzp btw uit die we zojuist hebben berekend.

Btw lijkt dus complexer dan het is, vanwege de manier van berekenen. Maar eigenlijk is het niet zo moeilijk en moet je er hoe dan ook aan geloven. Zelfs als je over jouw producten of diensten geen btw rekent omdat je bijvoorbeeld in de zorg werkt, of gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), dan moet je toch weten hoe dit werkt. Want op zakelijke onkosten die je maakt, zit meestal wel btw. Btw is dus voor iedere ondernemer, groot of klein.

Wil je meer weten over de btw, zoals bijvoorbeeld wanneer je deze moet afdragen en welke onkosten in aanmerking komen voor aftrek via de voorbelasting, bekijk dan naar het algemene blog wat over zzp btw hebben geschreven of naar al onze andere blogs die verschillende deelonderwerpen aanstippen, zoals:

 

NB: beginnende zzp’er en freelancers opgelet! Als je btw plichtig bent (en dat is meestal zo vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven bij de KVK) dan moet je btw aangifte doen. Ook als je geen inkomsten of uitgaven hebt met btw. Als je in dat geval niet op tijd aangeeft dat je niets hebt om aan te geven, krijg je sowieso een boete voor het te laat doen van je aangifte.

 

Daarom onze Tip! Zorg dat je vanaf het begin eenvoudig je kosten en betaalde BTW goed bijhoudt. Dat kan je heel eenvoudig doen met de Gekko Bonnen App

 

Inkomstenbelasting (IB)

De inkomstenbelasting of IB geldt voor iedere Nederlander of hij nu ondernemer is of niet. Daarom geldt dit kopje niet alleen voor ondernemers. We zullen hier echter voor ieder onderdeel van de IB aangeven hoe de zzp inkomstenbelasting verschilt van andere IB plichtigen. Want de inkomstenbelasting bestaat uit drie verschillende types inkomen die ieder apart worden belast in verschillende belasting “boxen”.

Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning

In deze box wordt je inkomen uit werk en woning belast. Wat betreft je woning zullen we hier niet te veel op ingaan aangezien dit niet specifiek voor ondernemers is (als je meer wil weten over hypotheekrente aftrek en eigen woningforfaits kun je dat vast vinden bij iedere hypotheekverstrekker). Maar met inkomen uit werk moet je even goed opletten, want het maakt in box 1 uit wat voor type ondernemer je voor de Belastingdienst bent. 

Als je een ondernemer bent met een fiscaal aparte onderneming zoals bijvoorbeeld een BV, dan betaal je in box 1 alleen belasting over het salaris wat je jezelf uitkeert. Hoeveel je dus aan belastingen betaalt ligt dus aan het salaris wat iedere maand op jouw rekening komt en niet hoeveel je onderneming verdient. Als je echter een fiscaal transparante onderneming hebt zoals een eenmanszaak of een VoF, dan betaal je juist belasting over het de totale winst van je onderneming.

Bij een BV betaal je alleen inkomstenbelasting over je loon terwijl je met een eenmanszaak over je hele winst moet betalen. Dat lijkt een slechte deal voor de eenmanszaak. Maar waarom zijn dan de meeste ondernemers dan toch een eenmanszaak? Dat komt omdat de winst in een BV niet alleen onder box 1 valt maar ook onder andere belastingen (daarover hieronder meer). Maar vooral omdat box 1 erg progressief je inkomen belast. Dat wil zeggen dat je over je eerste verdiende euro's in box 1 procentueel bijna geen belasting betaalt. Maar als je meer gaat verdienen moet je per verdiende extra euro een hoger percentage betalen. Omdat de meeste ondernemers niet zo ontzettend veel verdienen, is het voor hen gunstig om dat allemaal in box 1 te laten belasten. De zzp inkomstenbelasting is in het begin een stuk lager dan de BV vennootschapsbelasting (nogmaals: zie hieronder).

 

Ik heb wel eens een stoere uitspraak gehoord van een accountant aan een startende ondernemer die vroeg of het voor de inkomstenbelasting nu gunstiger was om een BV op te richten. De accountant antwoordde hierop: “Dat leg ik je nog wel eens uit als je een tonnetje of twee omzet hebt. Tot die tijd gewoon een eenmanszaak beginnen.” Die accountant is een lul, maar hij heeft wel gelijk. Zie ook ons eigen stuk over over de keuze tussen BV of eenmanszaak.

 

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

Deze box geldt niet voor ondernemers met een eenmanszaak of VoF. Alleen ondernemers met een aanmerkelijk belang in een fiscaal aparte onderneming komen hiervoor in aanmerking. Aanmerkelijk belang heb je wanneer je meer dan 5% van de aandelen bezit in het bedrijf. Als je een BV dus (gedeeltelijk) bezit, betaal je over het geld wat je uit deze BV krijgt belasting in box 2. 

Het tarief in box 2 is een stuk lager dan het hoogste tarief in box 1, namelijk rond de 25% (en in box 1 is dat 50%). Dus als je relatief veel geld verdient is dit box 2 tarief behoorlijk voordelig. Zeker omdat het tarief in box 2 niet progressief is (en dus niet omhoog gaat als je meer verdient). Maar ook hier geldt dat schijn bedriegt. Want iemand die in z’n eigen bedrijf werkt (een zogenaamde “directeur grootaandeelhouder / DGA”), moet zichzelf van de Belastingdienst een salaris uitkeren waarover in box 1 belasting moet worden betaald. De belastingdienst eist dat dit salaris behoorlijk hoog is, zodat de ondernemer voordat hij zichzelf kan uitbetalen in het lagere tarief van box 2, eerst het hogere tarief van box 1 moet betalen. En in tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak, krijgt de eigenaar van een BV niet allemaal kortingen op zijn box 1 salaris.

Bovendien is het zo dat het verschil tussen het percentage dat een eenmanszaak in box 1 betaalt en een ondernemer van een BV effectief niet zoveel uit elkaar loopt. Want de eigenaar van een BV betaalt niet alleen zelf belastingen als privé persoon, maar de BV betaalt ook belastingen over de winst die wordt gemaakt, namelijk vennootschapsbelasting (VPB). Een eenmanszaak of ander fiscaal transparant bedrijf betaalt geen vennootschapsbelasting, omdat de winst volledig als inkomen wordt belast in box 1. Dus als de eigenaar van een BV de winst aan zichzelf uitbetaalt in box 2, dan is die winst eerst verlaagd door de vennootschapsbelasting die het bedrijf moest betalen. Daarover hieronder meer maar ga er dus vanuit dat effectief het percentage voor een ondernemer op box 2 een stuk hoger ligt dan de 25% die de belastingdienst rekent.

Als je een BV hebt en ondernemer bent in box 2, dan zijn je belastingen voor box 1 een stuk hoger dan als je bedrijf een eenmanszaak is en je alleen in box 1 betaalt. Dat komt omdat je als eenmanszaak gebruik kan maken van box 1 kortingen als de ondernemerskorting, de starterskorting, etc. Die gelden niet voor BVs. Een kleine ondernemer is dus meestal beter af als eenmanszaak dan BV, zie ook ons blog over aftrekposten voor zzp.

Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

In deze box betaal je belasting over inkomen dat je uit bezittingen krijgt. Denk hierbij aan winsten over aandelen die je hebt, geld op de bank, vakantiehuis, etc. Deze box is voor ondernemers eigenlijk niet anders dan voor andere mensen want het gaat hier om privé bezittingen. De enige keer dat dit anders is, is wanneer je een niet aanmerkelijk belang hebt in je eigen onderneming en dus minder dan 5% van de aandelen bezit. Dan moet je de waarde van deze aandelen opgeven in box 3 en niet in box 2. Maar je zou je dan ook kunnen afvragen in hoeverre het nog “je eigen onderneming” is als je minder dan 5% van de aandelen bezit.
 

Vennootschapsbelasting (VPB)

Vennootschapsbelasting wordt betaald door je bedrijf over de winst die het bedrijf maakt. De meeste ondernemers zullen hier echter niet mee te maken krijgen. Want de vennootschapsbelasting geldt alleen voor bedrijven die fiscaal een aparte onderneming zijn zoals een BV of NV. Voor fiscaal transparante ondernemingen zoals eenmanszaken en VoFs, geldt deze belasting niet.

Dat zit als volgt: als je een fiscaal transparante onderneming hebt, dan betekent het dat er geen verschil zit tussen jouw eigen privé bezit en handelen en dat van je bedrijf. Jij bent overal voor verantwoordelijk en jij betaalt dus dezelfde belastingen over zakelijk en privé. Namelijk, inkomstenbelasting in box 1 (zie hierboven). Echter, als je een BV hebt, dan is deze BV een aparte entiteit die (in theorie) apart van jou kan handelen. Dat betekent dus dat je niet zomaar mag aannemen dat de winst van dit bedrijf van jou is en dat jij daar dus privé over belasting moet betalen. Daarom is hier een aparte belasting, de vennootschapsbelasting.

De belastingdienst rekent 16,5% vennootschapsbelasting over de eerste 2 ton winst en daarboven 25% in 2020, over 2021 wordt dit 15% over de eerste €245.000 winst. Echter, de vennootschapsbelastingen zijn complex en het is sterk aan te raden om dit door een professionele partij te laten doen. Dat scheelt bijna altijd geld. Wat voor ondernemers die te maken krijgen met de vennootschapsbelasting van belang is, is dat je je goed realiseert dat nadat je vennootschapsbelasting hebt betaald, je er nog niet bent. Na de VB mag je bedrijf wel vrij beschikken over het geld, maar jij zelf nog niet, het zit tenslotte nog in het bedrijf. Als je de nettowinst na VPB wil gebruiken voor privé doeleinden, dan moet je nog een keer belasting betalen via box 2 van de inkomstenbelasting (zie hierboven) als je het geld uit de BV haalt. Je betaalt dus bij een BV als ondernemer 2 keer belastingen over de winst van je bedrijf.

 

Simpel voorbeeld: je hebt 100 EUR winst in je bedrijf. Bij een BV betaal je dan eerst 15% VPB (2021) en hou je nog 85 EUR over. Daarna betaal je ongeveer 25% box 2 tarief om het naar je privé te krijgen. Dat is dus 85 EUR - 25% = 63,75 EUR. Dit hou je dus over en je betaalt dus effectief rond de 36% belastingen over de winst van je BV. Bij een eenmanszaak zou je de volledige 100 EUR betalen in box 1. Als dit je eerste 100 EUR winst is, betaal je 0% belastingen. Box 1 is echter progressief en naarmate je meer verdient zul je richting de 50% belastingen gaan. Er is dus een omslagpunt in wat voordeliger is.

 

Dividendbelasting 

De dividendbelasting is wederom een zakelijke belasting waar de meeste ondernemers nooit mee in aanraking komen. Allereerst geldt ook deze belasting alleen voor ondernemers met een BV en niet voor eenmanszaken. Maar er is nog iets anders geks aan de hand met deze belasting. Dit is namelijk een dubbele belasting. 

Dividendbelasting wordt geheven over dividenden (= winst uitbetalingen) aan aandeelhouders. Dus een bedrijf wat na betaling van de vennootschapsbelasting, winst wil uitkeren aan zijn aandeelhouders, moet hierover dividendbelasting betalen. Nu zul je waarschijnlijk opmerken, dat we hierboven al aangeven dat je over netto winsten uit je BV die je naar privé brengt belasting moet betalen (bijvoorbeeld in box 2). Komt de dividendbelasting daar dan bovenop?

Het antwoord is ja, maar je kan het daarna ook weer terug vragen. In wezen is het zo dat je BV verplicht is om dividendbelasting in te houden. Jij zelf mag echter als ontvanger datzelfde bedrag terugvragen van de belastingen. Het is dus broekzak / vestzak. De reden echter dat in Nederland toch deze belasting wordt geheven, is dat buitenlandse ondernemingen en individuen die niet aangifte doen in Nederland maar wel dividenden ontvangen van Nederlandse bedrijven zo toch belasting betalen. Het maakt dus voor de meeste ondernemers in Nederland niet uit. Maar als je nu baas bent van Shell en per jaar een miljard aan dividend uitkeert aan eigenaren in het buitenland, dan wil je deze belasting graag bespreken met de minister president.

 

Loonbelastingen en werkgeversverzekeringen

Dit is net als de dividendbelasting wederom een belasting die wat vreemd past in het schema dat we proberen aan te houden. Loonbelastingen zijn in principe gewoon de belastingen die werkgevers inhouden op het loon van hun werknemers. Aangezien diezelfde werknemers hierover inkomstenbelasting betalen in box 1, is dit wederom een dubbelop. Het is echter niet zo gek want zo hoeft de Belastingdienst niet achteraf achter haar geld aan en bovendien verrekent ze dit ook nog eens een keer automatisch bij de inkomstenbelasting (in tegenstelling tot de dividendbelasting wat je zelf moet doen).

Voor eenmanszaken is dat alleen van belang als je mensen in dienst hebt (iets wat ondanks de naam “eenmanszaak” echt mogelijk is en ook veelvuldig gedaan wordt). Bij werknemers moet je namelijk maandelijks een loonstrookje opmaken en hierover belastingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Bovendien moet je bovenop het bruto salaris van je werknemer ook werkgeversverzekeringen afdragen aan de Belastingdienst. Werkgeversverzekeringen zijn belastingen specifiek voor bedrijven met mensen in dienst om voorzieningen voor ziekte, ouderdom en werkloosheid te betalen. En dit is een behoorlijk bedrag. Over het algemeen moet je uitgaan dat je als werkgever zo’n 25% meer betaald voor een werknemer dan het bruto bedrag dat op zijn loonstrookje staat.

 

Tip je bent verplicht om een loonstrook aan loon medewerkers te geven. Dat kan je het beste uitbesteden aan een loonadministratie bedrijf. Dat is niet duur en wel zo gemakkelijk want zo weet je precies wat je moet overmaken als loon en moet afdragen namens de werknemer aan de belastingdienst. 

 

Voor je eigen inkomsten hoef je als eenmanszaak geen loonbelasting in te houden. Dit moet je zelf opgeven en doen via box 1 van de inkomstenbelastingen. Als je echter een BV hebt en als directeur grootaandeelhouder werkzaam bent in je eigen bedrijf, dan moet dit wel. Je BV is dan verplicht om je iedere maand een salaris uit te keren, loonbelasting in te houden en dit op te geven bij de Belastingdienst. Je wordt dus bij een BV als “werknemer” gezien, zelfs als je de eigenaar bent. Wat wel een voordeel is, is dat je als DGA geen werkgeversverzekeringen hoeft te betalen over je eigen loon. Het bruto bedrag wat je jezelf uitkeert is ook het bedrag wat je de onderneming kost en je hoeft niet die 25% extra te betalen. Echter, je betaalt als DGA wel meer belastingen dan een gewone werknemer. Want de Belastingdienst wil wel dat je mee betaalt aan bijvoorbeeld de ziektekosten. Ze vraagt dit alleen niet aan jouw bedrijf, maar aan jou zelf.

 

Overige belastingen: motorrijtuigenbelasting, gemeentebelastingen, etc.

Daarnaast zijn er nog heel veel meer belastingen waarmee je als ondernemer te maken kan krijgen, die gelden voor zowel ondernemers als particulieren. Denk bijvoorbeeld maar aan de motorrijtuigenbelasting op een auto. Deze belastingen spreken in principe voor zich en vereisen geen extra handelingen van je. Je moet ze gewoon betalen.

Let echter wel, als het om belastingen gaat op zakelijk gebruik, dan kun je hiermee de winst van je bedrijf verlagen en zo de IB en VPB verlagen. Stel dat je bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting betaalt over een auto van de zaak, dan kun je deze belasting opgeven als onkosten die je winst verlagen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor loonbelastingen.

Let Op! staat je auto op de zaak of rij je privé? De regels over auto’s zijn erg afhankelijk van je situatie. Zie ook ons blog over dit onderwerp.

Mocht je nu meer willen weten over belastingen, en kom je met de stukken op ons blog er niet uit, dan raden we je zeker aan om contact op te nemen met een accountant die je hier meer over kan vertellen. Maar je mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze klantenservice via support@getgekko.com.

 

Tip, zorg dat je vanaf het begin eenvoudig je kosten en betaalde BTW goed bijhoudt. Dat kan je heel eenvoudig doen met de Gekko Bonnen App.

 

Accounting tips