Welk btw-tarief moet ik gebruiken?

Als ondernemer ben je verplicht btw te heffen over je diensten en goederen. In Nederland gebruiken we vier verschillende btw-tarieven. Dit levert nog wel eens wat verwarring op bij ondernemers. Hoog? Laag? Wanneer ben ik vrijgesteld en hoe verschilt dit van 0% btw? Het juiste tarief toepassen lijkt soms moeilijker dan het is. Hieronder vind je een overzicht van de algemene regels.

Tip. Zorg dat je vanaf het begin eenvoudig je kosten en betaalde BTW goed bijhoudt. Dat kan je heel eenvoudig doen met de Gekko Bonnen App

 

21% is het meest standaard btw-tarief voor zzp'ers

Voor de meeste goederen en diensten moet je als ondernemer 21% btw rekenen. Dit tarief noemt men ook wel het 'hoge' btw-tarief. Dit is het algemene tarief en het meest gebruikte tarief. Leuk weetje: in 1969 was dit algemene tarief nog 12 procent. 

Tip: Als je met Gekko factureert, kun je het juiste btw-tarief selecteren en zal de btw automatisch worden berekend. Als je bonnetjes invoert geldt hetzelfde. Jij kiest het btw-tarief en Gekko berekent het btw-bedrag.

 

Het lage btw-tarief van 9% voor bakkers en fietsenmakers

Het verlaagde btw-tarief was oorspronkelijk bedoeld als steun voor de mensen met lage inkomens. Het zijn dan ook de basis diensten en producten die onder dit lage btw-tarief vallen. Denk aan voedingsmiddelen, water en genees- en hulpmiddelen.

Onlangs is het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. De ondernemers die 9% btw in rekening mogen brengen, zijn onder meer fietsenmakers, schoenenmakers, kappers en uitvoerende kunstenaars. Het uitgebreide overzicht van goederen en diensten belast met 9% btw kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Let wel, het kan gebeuren dat je gedeeltelijk een hoog tarief en gedeeltelijk een laag tarief moet berekenen. Bijvoorbeeld als je een reis verkoopt met een reisverzekering erbij. De Belastingdienst noemt dit ‘combinatie van goederen en diensten’. Er zijn bepaalde regels waarin staat uitgelegd wanneer je de combinatie als een geheel mag beschouwen en wanneer niet. In het geval van twijfel kun je het beste met je boekhouder overleggen of de Belastingdienst om een uitspraak vragen.

 

0% btw: als je internationaal levert buiten de EU

Het laagste btw-tarief dat je kunt rekenen is geen btw. Over het algemeen hoef je geen btw in rekening te brengen als je goederen exporteert of opslaat in een douane-entrepotdok. Ook de diensten die in verband staan met grensoverschrijdende activiteiten, zijn niet met btw belast. De Belastingdienst vermeldt hierbij de volgende diensten:

  • diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen
  • internationaal personenvervoer
  • werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen
  • bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer

Uit je administratie moet blijken dat je terecht het 0%-tarief hebt gebruikt. Je moet dus duidelijk kunnen aangeven aan wie de goederen zijn geleverd. Wanneer je goederen of diensten levert met het 0% tarief, dan moet je dit aangeven in je btw-aangifte onder '3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)'.

Let op: als jouw dienst niet valt onder bovenstaand rijtje, maar je hebt wel werk verricht voor een klant buiten de EU, dan hoef je geen btw te rekenen op je factuur en deze btw hoef je dan ook niet op te geven in je btw-aangifte. Gebruik de rekenhulp van de Belastingdienst voor diensten in en uit het buitenland als je precies wilt weten hoe je moet omgaan met de btw op je factuur en in je btw-aangifte.

Nu is het zo dat je ook in Nederland diensten hebt die met 0% belast zijn. Dit gebeurt wanneer de btw naar de afnemer wordt verlegd, bijvoorbeeld bij onderaanneming in de bouw. Wanneer je als zzp'er klanten in Nederland factureert met het 0% btw-tarief, zul je dit in je btw-aangifte moeten opgeven onder '1e. Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast'.

Tip: Gekko verwerkt al deze facturen automatisch in je btw-rapport in Gekko. Het enige wat je hoeft te doen is het juiste btw-tarief op te geven in je facturen en het land van je klant opgeven in je adressenbestand.

 

Btw vrijgesteld: factureren zonder btw

Bij ondernemers kan nog wel eens verwarring onstaan tussen '0% btw' en 'btw vrijgesteld'. Wat is nu precies het verschil?

Het belangrijkste verschil is de aftrek van voorbelasting. Als je producten of diensten onder het 0%-tarief vallen, heb je recht op aftrek van voorbelasting. Ben je als ondernemer vrijgesteld van btw, dan mag je de btw op je bonnetjes en inkoopfacturen niet aftrekken als voorbelasting. Je betaalt immers ook geen btw. Het btw-tarief van 0% is dus heel anders dan het factureren zonder btw en heeft consequenties voor je btw-aangifte.

Hoe weet je of je vrijgesteld bent van btw? De lijst van vrijgestelde activiteiten is imponerend en bevat posten van kinderopvang tot uitvaartondernemers. Diensten en producten die vrijgesteld zijn van btw zijn meestal te vinden in sociale, medische of culturele beroepsgroepen. Hiermee stimuleert de overheid toegang tot bepaalde voorzieningen. Als je een kind hebt dat naar school gaat, betaal je bijvoorbeeld geen btw over het schoolgeld. 

Let op: als je gedeeltelijk vrijgesteld bent (dus je levert zowel belaste als niet belaste diensten), moet je een btw-administratie bijhouden. Als je vrijgesteld bent van btw zul je deze inkomsten niet terugzien in het btw-rapport in Gekko. Je hoeft namelijk geen btw af te dragen aan de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je meer lezen over de regels omtrent vrijgestelde btw.

 

Btw verleggen als ondernemer

Btw verleggen betekent dat je de btw op een factuur niet in rekening brengt, maar verlegt naar de ontvangende partij. Omdat je als verkopende partij geen btw rekent, hoef je ook geen btw af te dragen aan de Belastingdienst. De afnemer van jouw dienst of product zal zorg dragen dat de btw wordt betaald. 

Je verlegt btw wanneer je bijvoorbeeld een factuur stuurt naar een bedrijf dat niet in Nederland is gevestigd maar elders in de EU. De goederen en diensten zijn wel btw-plichtig, maar moeten niet in Nederland worden betaald. De btw wordt betaald in het land waar de goederen en diensten aan zijn geleverd. Het enige wat jij als verkopende partij hoeft te doen is op de factuur aan te geven dat de 'btw is verlegd'. Lees ons voorgaande blog over btw verleggen op je factuur als je hier meer over wilt weten.

Het kan ook zo zijn dat je zelf een factuur of bonnetje ontvangt waar geen btw op staat. Dan moet je deze inkoopfactuur in je administratie opslaan voor de aankoopprijs en de 'verlegde btw' hierbij optellen. Dit zal dus een hoger bedrag worden dan wat je hebt betaald. Deze btw moet je afdragen aan de Belastingdienst, maar omdat het om onkosten gaat mag je de btw gelukkig ook weer direct terugvragen. Netto betaal je dus niets.

In onze blog over buitenlandse bonnen kun je meer informatie vinden over wat je precies moet doen met de verschillende btw-tarieven op je bonnetjes.

Tip: Alle inkoopfacturen die je aanmerkt als 'btw verlegd' komen te staan onder '2a. Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd' in het btw-rapport van Gekko.

 

Bijzondere regelingen

Er zijn drie soorten bijzondere btw-regelingen: de landbouwregeling, margeregeling (voor handelaars in gebruikte goederen) en reisbureauregeling. Werk je binnen één van deze branches? Dan is het verstandig je hier meer in te verdiepen.

 

Wat kan je zelf doen?

Als je de regels van De Belastingdienst volgt en bovenstaande tips ter harte neemt, dan kan je prima zelf je Belastingaangifte voor de BTW doen. Zeker met de eenvoudige bonnetjes scan app van Gekko is dat een fluitje van een cent.  

Heb je dan nog vragen over btw? Stuur ons een mailtje op support@getgekko.com en wij helpen je graag verder!

 

Accounting tips