Wat moet je doen voor je belastingaangifte 2017

Als het goed is heb je net een uitnodiging gehad om belastingaangifte te doen voor de inkomstenbelasting 2017 (IB 2017). Sinds 1 maart kun je dit ook daadwerkelijk doen en daarom deze korte opfriscursus waar je op moet letten bij je inkomstenbelasting van Hans Epema van onze boekhoud partner Acconline.

 

Wat zijn inkomstenbelastingen ook al weer en waarom zijn ze relevant voor ondernemers?

Inkomstenbelasting is de belasting die iedere Nederlander moet betalen op het inkomen dat hij in een jaar heeft ontvangen. Dit kan zijn als binnenlands (je woont in Nederland) of buitenlands (je werkt in Nederland) belastingplichtige. Dit geldt dus ook voor ondernemers.

Waarover en hoeveel inkomstenbelasting een ondernemer betaalt, ligt aan het type onderneming. Stel dat je BV hebt dan betaal je over de winst van je onderneming geen inkomstenbelasting maar vennootschapsbelasting. Alleen over het loon dat je aan jezelf uitbetaalt voor het werken voor je BV, betaal je inkomstenbelasting. Nu kun je denken: “Dan betaal ik me toch geen loon, dan hoef ik ook geen inkomstenbelasting te betalen? Die is tenslotte hoger dan de vennootschapsbelasting!”. Maar dat mag niet. Als je als eigenaar van de onderneming ook werkt in de onderneming, ben je verplicht om jezelf een (relatief hoog) loon te geven. Er zijn wel mogelijkheden om dit zo laag mogelijk te houden -dat is de kunst natuurlijk- maar hoe dan ook moet je jezelf altijd loon geven en je moet dus altijd inkomstenbelasting betalen ook als je een BV hebt.

Echter, verreweg de meeste ondernemers in Nederland hebben geen BV maar een fiscaal transparante onderneming: eenmanszaak of VoF. Hiervoor gelden iets andere regels. Voor deze ondernemingen wordt namelijk geen vennootschapsbelasting betaald. In plaats daarvan wordt de belaste winst van de onderneming volledig bij het inkomen van de ondernemer geteld. Dit betekent dat de ondernemer dus over de volledige winst inkomstenbelasting betaalt ongeacht welk loon wordt uitgekeerd. Sterker, het maakt totaal niet uit hoeveel je jezelf als ondernemer uitkeert, je betaalt toch over alle winst inkomstenbelasting.

 

Timing belastingaangifte en betalingen

Inkomstenbelasting is dus de belasting berekend over jouw persoonlijk inkomen. Vanaf vandaag, 1 maart 2018, kun je aangifte inkomstenbelasting doen over je inkomen van 2017. De deadline voor het tijdig doen van deze aangifte is 1 mei 2018. Als je voor 1 april aangifte doet, zal de belastingdienst je aangifte sneller verwerken en krijg je voor 1 juli 2018 een voorlopige aanslag. Als je verwacht dat je geld terugkrijgt van de belastingdienst, is het dan ook aan te raden zo vroeg mogelijk aangifte te doen. Hoe eerder ingezonden des te sneller heb je je geld terug. Het is overigens ook mogelijk om eerder een teruggave te krijgen, maar daarvoor schakel je beter een goede boekhouder in.

Als je na 1 mei 2018 pas je aangifte kunt doen, dan kun je uitstel aanvragen. Doe je dat niet, dan moet je rekening houden met een boete. Uitstel vraag je gewoon online of telefonisch aan. Het is niet een probleem uitstel tot 1 september 2018 te krijgen. Daarna nog een keer uitstel aanvragen is een stuk lastiger. Dat kun je dan het beste doen via je je boekhouder als die een beconnummer heeft. Die kan namelijk gebruik maken van de beconregeling voor het aanvragen van uitstel.

Uitstel aanvragen lijkt een prettige manier om het betalen van een dure aanslag uit te stellen. Echter, niets is minder waar. De belastingdienst rekent namelijk rente vanaf het moment dat je de belasting moet betalen. Ben je te laat met betalen, dan krijg je vervelende boetes en nog meer kosten voor je kiezen. Het vervelende is dat als geld van de belastingdienst moet ontvangen je over een jaar lang geen rente ontvangt. De fiscus rekent maar liefst 4% rente vanaf 1 juli 2018 als je de aangifte niet voor 1 mei 2018 hebt ingediend, dus bankieren bij de belastingdienst is onvoordelig.

 

Vooraf ingevulde belastingaangifte

De belastingdienst weet al heel veel van je en vult de bekende gegevens voor een groot deel al voor je online in. Het saldo op de bank bijvoorbeeld en wat je hebt verdient bij je werkgever. Dit kan doordat deze gegevens aan je BSN zijn gekoppeld. Voor veel Nederlanders is de aangifte inkomstenbelasting daarom ook alleen maar controleren of alle gegevens compleet zijn.

Hier maakt de belastingdienst veel reclame mee maar helaas ligt het voor ondernemers allemaal net iets lastiger. De belastingdienst kan namelijk niet de cijfers uit je bedrijfsadministratie meenemen. Je moet zelf eerst je jaarcijfers uitrekenen, opmaken en vervolgens aan je privé gegevens toevoegen die de belastingdienst al heeft.

Als eenmanszaak of VoF kun je de cijfers toevoegen door in “mijn.belastingdienst.nl” in te loggen en op de vraag “Had u een onderneming?” te antwoorden met “ja” en de volgende vragen naar eer en geweten in te vullen. Let goed op dat je fiscale winstberekening aansluit op je winst- en verliesrekening.

 

Aftrekposten waar je als ondernemer op moet letten

Zoals we net hebben uitgelegd, ben je als ondernemer afhankelijk van de bedrijfsvorm om te bepalen hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Bij een BV is je inkomen het loon, maar bij een eenmanszaak is het de belaste winst uit je bedrijf. Als eenmanszaak ligt deze belaste winst ligt lager dan je daadwerkelijke bedrijfswinst. Als ondernemer heb je namelijk recht op veel zakelijke aftrekposten, die je mag aftrekken van je bedrijfswinst. Hierdoor wordt je belaste winst lager en is de belastingdruk voor een ondernemer ook lager dan voor een normale werknemer. Tenslotte moet een ondernemer kosten maken, die bij een normale werknemer door de werkgever wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld maar inkomens- en pensioenvoorzieningen, verzekeringen, etcetera.

Door al die aftrekposten is ook je belastingaangifte een stuk complexer. De belangrijkste aftrekposten waar je op moet letten zijn:

  1. de ondernemersaftrek: hierop heb je recht als je per jaar minimaal 1.225 uur in je onderneming hebt gewerkt.

  2. de startersaftrek: in de eerste 5 jaar van je ondernemerschap heb je maximaal 3 keer  recht op een extra aftrek.

  3. de investeringsaftrek: geef je netto meer dan € 450 uit aan een bedrijfsmiddel dat meerdere jaren door jezelf wordt gebruikt je (denk bijv aan een nieuwe computer), dan zet je deze op de balans van je onderneming en mag je een percentage van deze investering aftrekken van je bedrijfswinst.

  4. van deze investeringen neem je ieder jaar 20% als kosten mee, tenzij…

  5. je als startende ondernemer willekeurig wenst af te schrijven: dit mag als je voldoet aan punt 2 “de startersaftrek””.

 

Meer weten over de inkomstenbelasting?

Hopelijk heb je met dit blog een beetje beter zicht op wat je moet doen voor de inkomstenbelasting. Maar heb je detail vragen, let dan op de blogs van de komende weken. We zullen hierbij dieper ingaan op de dingen waarop je moet letten en hoe de aangifte werkt. Ben je er niet gerust op? 

 

Tip, zorg dat je vanaf het begin van je onderneming eenvoudig je administratie goed bijhoudt. Dat kan je heel simpel doen met het gratis boekhoudprogramma van Gekko.

 

Accounting tips