Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

Als ondernemer moet je btw betalen. Als kleine ondernemer kun je in aanmerking komen voor de kleineondernemingsregeling. Dit is een regeling waarbij je korting krijgt op de btw die je moet betalen of zelfs helemaal vrijgesteld wordt van btw.

Let op! DIT BLOG GAAT OVER DE OUDE KLEINE ONDERNEMINGSREGELING VAN VOOR 2020. WIL JE WETEN HOE DE NIEUWE ONDERNEMINGSREGELING PER 1 JANUARI 2020 ERUIT ZIET? KIJK DAN OP ONS BLOG 10 VRAGEN OVER DE NIEUWE KLEINE ONDERNEMINGSREGELING.

Wat is de kleineondernemingsregeling en kom ik ervoor in aanmerking?

Het is niet geheel duidelijk waarom de kleineondernemingsregeling bestaat, maar deze regeling is al ingevoerd omstreeks 1968. In het kort komt het hierop neer: Als je op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw hoeft te betalen, krijg je extra korting op de BTW die je moet afdragen. Letterlijk een kadootje van de Belastingdienst aan de kleine ondernemer.

Om gebruik te maken van de kleineondernemersregeling moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De kleineondernemersregeling geldt voor natuurlijke personen: een eenmanszaak, een vof, een maatschap of een zzp’er. Het geldt dus niet voor bv’s

  • De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland

  • Als je meerdere ondernemingen op je naam hebt (bijv. meerdere eenmanszaken onder verschillende handelsnamen), geldt het totaal bedrag van alle ondernemingen. Je kunt dus niet spreiden over meerdere ondernemingen.

  • Op jaarbasis ben je minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd

  • De onderneming moet voldoen aan alle administratieve btw-verplichtingen


Hoe wordt de kleineondernemersregeling berekend?

Zodra je als kleine ondernemer weet dat je recht hebt op de kleineondernemersregeling, wil je natuurlijk weten hoeveel de belastingvermindering precies is. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het jaarlijks af te dragen btw-bedrag is lager dan € 1.345. In dit geval ben je volledig vrijgesteld van btw. Verwacht je dat de btw in de komende jaren net zo laag blijft, dan is het verstandig om direct een ontheffing voor administratieve verplichting aan te vragen. Dit betekent dat je geen btw-aangifte meer hoeft te doen

  • Het jaarlijks af te dragen btw-bedrag is meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883. In dit geval moet je nog een berekening doen en dat is
    2,5 x (€ 1.883 minus te betalen btw-bedrag)

 

De kleineondernemersregeling in de praktijk

Een ondernemer heeft een jaaromzet van € 50.000 (exclusief omzetbelasting). Over deze omzet moet deze ondernemer 21% btw betalen. Dat is € 10.500. De ondernemer heeft kosten gemaakt en hierover is € 8.950 btw betaald. Om de kleine ondernemersregeling en het te betalen btw te berekenen wordt de volgende berekening gemaakt:

Te betalen btw voor vermindering van de kleineondernemersregeling bedraagt € 10.500 – € 8.950 = € 1.550. Vermindering voor de kleineondernemersregeling bedraagt 2,5 x (€ 1.883 – 1.550) = € 833. Voor de ondernemer geldt uiteindelijk een te betalen bedrag aan btw van € 717. Let wel op: de vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die je zou moeten betalen!
 

Hoe vul je de btw-aangifte in?

Ik weet niet hoeveel btw ik dit jaar in totaal moet betalen. Wat moet ik nu opgeven? Op jaarbasis is de kleineondernemersregeling gemakkelijk te berekenen. Moet je in totaal minder dan €1.345 betalen, dan betaal je niets en onder de €1.883 krijg je een gedeelte terug. Maar wat geef je op aan de Belastingdienst als je bijvoorbeeld in het eerste kwartaal een btw-aangifte hebt van €250 en je nog niet weet wat het btw-bedrag zal zijn van de andere kwartalen?

In dat geval moet je zelf een afweging maken. Je mag opgeven dat je niets hoeft te betalen omdat je de kleineondernemersregeling toepast. Tenslotte, 4 x €250 = €1.000 dus je valt onder de kleineondernemingsregeling. Maar het kan ook zo zijn dat je in de volgende kwartalen meer btw moet betalen. Alle btw die je hebt teruggekregen moet je dan aangeven bij de Belastingdienst en terugbetalen.

Als je het btw programma van Gekko gebruikt, is dit allemaal gemakkelijk bij te houden. Je kunt per kwartaal opgeven of je de kleineondernemersregeling wil meenemen in je aangifte. Gekko maakt een schatting op basis van je administratie. Aan het einde van het jaar corrigeert Gekko automatisch je laatste aangifte als je teveel of te weinig hebt betaald.

 

Profiteer als starter van belastingvoordeel

Als je net begint met je bedrijf zijn er mogelijkheden om handig gebruik te maken van de kleineondernemersregeling. Zeker als je laat in het jaar begint. Bijvoorbeeld, als je in het vierde kwartaal begint met je bedrijf, dan heb je maar 1 kwartaal waarover je btw moet afdragen. Echter, je mag alles onder de €1.345 terugvragen van de belastingdienst. Dus als je in het vierde kwartaal begint en direct een omzet draait van €5.000, hoef je over dit bedrag geen enkele btw af te dragen. De BTW (21% van €5.000 = €1.050) ligt tenslotte onder de grenswaarde. Zelfs al zou je in een volledig jaar hier waarschijnlijk bovenuit zijn gekomen.

 

Wees slim met de verdeling van uitgaven

Het loont om bepaalde aankopen voor je bedrijf uit te stellen of naar voren toe te halen. Zo is het in bovenstaand voorbeeld van de starter verstandig om de aanschaf van een nieuwe computer uit te stellen naar het volgende jaar. Aangezien je alle btw toch al terug krijg, heeft het geen zin om de btw van je computer hiervan af te trekken. In het volgende jaar moet je waarschijnlijk meer btw afdragen en kun je de computer inzetten om het btw-bedrag te verlagen. Let wel op: de datum van je aankoop is leidend! Je kunt niet zo maar kosten verschuiven en opgeven in een ander kwartaal. De aankoop moet dus daadwerkelijk worden uitgesteld.

 

Wat gebeurt er vanaf 2018 met de kleineondernemersregeling?

Tot 2018 blijft de kleineondernemersregeling zoals hierboven geschreven. Maar in het Belastingplan 2016 zijn plannen opgenomen om het Nederlandse fiscale stelsel te vereenvoudigen. De huidige kleineondernemersregeling wordt hierin waarschijnlijk vervangen en aangepast aan het stelsel dat in bijna alle andere EU-landen geldt. Echter, ook in dit plan wordt er nog steeds vrijstelling verleend voor de btw aan ondernemers met een omzet beneden een bepaald bedrag.

De staatssecretaris heeft laten weten dat de plannen nog in onderzoeksfase zijn, maar in de fiscale literatuur spreekt men al van een omzetniveau van € 25.000 voor de nieuwe btw-vrijstelling, dat eventueel ook gaat gelden voor kleine bv’s. Dat zou dus een behoorlijk hogere belastingkorting zijn. Hoe dan ook is dit allemaal nog speculatie. Maar mocht er iets veranderen, dan houden we je op de hoogte.

 

Tip, of je nu wel of geen gebruik maakt van de kleineondernemingsregeling, zorg dat je vanaf het begin van je onderneming eenvoudig je administratie goed bijhoudt. Dat kan je heel simpel doen met het gratis boekhoudprogramma van Gekko.

 

Accounting tips