Huur wel of niet aftrekbaar?

Joris Docter -

Vorig jaar mochten alle thuiswerkende zzp’ers de huur nog aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat was voor veel zzp’ers een behoorlijke uitkomst. Later in het jaar trok minister Wiebes de regeling echter terug. Maar niet voor alle ondernemers. In bepaalde gevallen mag je de huur van je werkruimte thuis wel aftrekken. 

 

Kantoor aan huis: aftrekposten voor zzp'ers

Er is altijd een regeling geweest om ondernemers die vanuit huis werken tegemoet te komen. Deze regeling was echter beperkt tot ondernemers met een koopwoning. Bovendien moet deze koopwoning aan speciale eisen voldoen. Zo moet het werkgedeelte bijvoorbeeld een aparte opgang hebben en eigen sanitair. Als je aan alle regels voldoet (zie de website van de belastingdienst), mag je een gedeelte van je eigen woning afschrijven als bedrijfskosten.

De regeling is oorspronkelijk opgezet voor ondernemers die een speciale ruimte nodig hebben en die gemakkelijk vanuit huis kunnen werken. Bijvoorbeeld een huisarts of tandarts die een praktijk aan huis heeft. Veel ondernemers vielen echter buiten deze categorie of hadden geen koophuis. Om die reden werd er maar weinig gebruik gemaakt van de regeling.
 

Huur moet aftrekbaar zijn

In 2010 stond echter een eigenwijze bouwondernemer op die het een oneerlijke regeling vond. Hij had zijn huurkosten als aftrekpost opgegeven en diende een claim in. Als je een aparte bedrijfsruimte huurde, mocht je de huur wel aftrekken. Waarom mag dat niet als je een bedrijfsruimte in je eigen huis hebt?

Hij volgde gesprekken met de Belastingdienst en procedeerde net zo lang door tot de zaak bij de Hoge Raad voorkwam. Deze hoogste rechter kwam vorig jaar tot een opmerkelijk oordeel: als je thuiswerkt en huur betaalt, dan mag je deze huur volledig aftrekken van je ondernemingswinst. Maar alleen als je de huur kwalificeert als zakelijke huur. Je moet wel een correctie maken voor het privé gebruik, omdat je ook woont in het huis. Dit is vergelijkbaar met de correctie die je moet doen als je een auto op naam van de zaak ook privé gebruikt.

 

Huur toch geen aftrekpost

De overheid leek zich in eerste instantie neer te leggen bij de uitspraak. Volgens een berekening zou de staat ongeveer 20 miljoen per jaar aan belastingen mislopen. Echter, een paar maanden later gaf staatssecretaris Erik Wiebes aan dat per 1 januari 2017 de regel veranderd zou worden waardoor je toch niet de huur kon aftrekken van de belasting.

De reden die de overheid gaf voor dit besluit was tweeledig. Allereerst verwacht de overheid dat er veel meer gebruik zal worden gemaakt van deze regeling. Zzp’ers met een huurwoning vielen nu immers ook binnen de regeling. De overheid maakte een herberekening van de kosten. Wat bleek? Bij ongewijzigde regelgeving zou het prijskaartje van deze uitspraak niet 20 miljoen per jaar zou, maar 500 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk een leuke korting voor de ondernemer die huur betaalt, maar een aderlating voor de schatkist die elders moet worden opgevangen.

 

Regeling werkte ongelijkheid in de hand

Ten tweede vond de staatssecretaris dat de regeling tot ongelijkheid leidt. De eisen die aan een koopwoning werden gesteld, zoals een aparte opgang en aparte sanitaire voorzieningen, golden namelijk niet voor een huurhuis. Bij een huurhuis hoefde je alleen maar aan te tonen dat je het woonhuis ook minimaal 10% voor zakelijke doeleinden gebruikt. En dat is natuurlijk een stuk gemakkelijker en goedkoper dan een hele aparte opgang te maken in je huis.

 

Huurkosten wel aftrekbaar bij zelfstandige werkruimte

Niet getreurd. De regel is afgeschaft voor ondernemers met een ‘onzelfstandige’ werkruimte. Ondernemers met een zelfstandige werkruimte kunnen hier nog steeds gebruik van maken, ongeacht of het een huur- of koopwoning is. Denk hierbij aan zzp’ers met een atelier, behandelkamer of kantoor aan huis.

De Belastingdienst beoordeelt een werkruimte als zelfstandig wanneer deze duidelijk te onderscheiden is van de rest van de woning. Dit zijn dus dezelfde regels die gelden voor een koopwoning, zoals een eigen opgang en sanitair. Ook moet je als ondernemer je werkruimte voor minstens 90 procent van de tijd gebruiken voor je bedrijf. Het mag dus geen veredelde woonruimte zijn. Je zou de ruimte als het ware zo moeten kunnen verhuren aan iemand anders. Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor belastingaftrek, klik hier

 

Nog een tip: vraag belasting terug van vorig jaar

Heb je geen zelfstandige werkruimte? Dan mag je per 1 januari 2017 geen huurkosten meer aftrekken van je inkomstenbelasting. Echter, voor je inkomstenbelasting van voorgaande jaren mag je de regeling met terugwerkende kracht wel toepassen. Hier zitten echter wel drie regels aan vast:

 

  1. Je moet je huis voor minimaal 10% gebruiken voor je eigen bedrijf

  2. Je moet vanaf het begin van je huurcontract hebben aangegeven dat het hier om een zakelijke huur gaat die je ook privé gebruikt

  3. Je aangifte moet nog niet definitief zijn voor de jaren waarvoor je dit aanvraagt

 

Vooral de laatste twee regels zorgen er voor dat de meeste zzp’ers hier geen gebruik van kunnen maken. Als jouw situatie wel aan bovenstaande drie regels voldoet, zou deze regeling je toch nog veel geld kunnen besparen. We raden je wel aan om contact op te nemen met je boekhouder, want dit is een bijzondere regeling die pas een korte tijd van kracht is. Bovendien wil de overheid het liefst zo snel mogelijk af van deze regeling en heeft er dus baat bij om kritisch te kijken naar je aanvraag.

 

Gekko is een gratis online boekhoudprogramma, speciaal ontwikkeld voor zzp'ers. Meer weten? Kijk op www.getgekko.com. Of meld je gratis aan.

Boekhoudtips


Joris is binnen Gekko als product owner verantwoordelijk voor de operationele kant van de software ontwikkeling en de gebruikerservaring.