Huur wel of niet aftrekbaar?

Werk je vaak thuis als zzp'er en huur je je huis? Dan is de huur van je kantoorruimte mogelijk aftrekbaar. In 2016 mochten alle thuiswerkende zzp’ers de huur van hun woonhuis nog aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat was voor veel zzp’ers een behoorlijke uitkomst. Later in het jaar trok minister Wiebes de regeling echter terug. Maar niet voor alle ondernemers. In bepaalde gevallen mag je de huur van je werkruimte thuis wel aftrekken. 

 

Kantoor aan huis: een aftrekpost voor zzp'ers?

Er is altijd een regeling geweest om ondernemers die vanuit huis werken tegemoet te komen. Deze regeling was in eerste instantie beperkt tot ondernemers met een koopwoning. Tegenwoordig kunnen ondernemers met een huurwoning ook in aanmerking komen voor belastingvermindering.

De woning moet wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het werkgedeelte bijvoorbeeld een aparte opgang hebben en eigen sanitair. Als je aan alle regels voldoet van de Belastingdienst mag je een gedeelte van je eigen woning afschrijven als bedrijfskosten. Wil je weten of je in aanmerking komt voor belastingaftrek? Verderop in het artikel leggen we uit hoe je dit kunt controleren.

 

Huur was in 2016 nog volledig aftrekbaar voor zzp'ers

De regeling is oorspronkelijk opgezet voor ondernemers die een speciale ruimte nodig hebben en die gemakkelijk vanuit huis kunnen werken. Bijvoorbeeld een huisarts of tandarts die een praktijk aan huis heeft. Veel ondernemers vielen echter buiten deze categorie of hadden geen koophuis. Om die reden werd er maar weinig gebruik gemaakt van de regeling.

In 2010 stond echter een eigenwijze bouwondernemer op die het een oneerlijke regeling vond. Hij had zijn huurkosten als aftrekpost opgegeven, maar dit werd door de fiscus afgewezen. Hij diende een claim in. Als je een aparte bedrijfsruimte huurde, mocht je de huur wel aftrekken. Waarom mag je de huur niet aftrekken als je een bedrijfsruimte in je eigen huis hebt?

Hij voerde gesprekken met de Belastingdienst en procedeerde net zo lang door tot de zaak bij de Hoge Raad voorkwam. Deze hoogste rechter kwam in 2016 tot een definitief oordeel: als je thuiswerkt en huur betaalt, dan mag je deze huur volledig aftrekken van je ondernemingswinst.

Je mocht de huur alleen als aftrekpost opvoeren indien je de huur kwalificeert als zakelijke huur. Voor het privégebruik moet je wel een correctie maken, omdat je immers ook woont in het huis. Dit is vergelijkbaar met de correctie die je moet doen als je een auto op naam van de zaak ook voor privé doeleinden gebruikt.

 

Huur als aftrekpost weer ingeperkt in 2017

De overheid leek zich in eerste instantie neer te leggen bij de uitspraak. Volgens een berekening zou de staat ongeveer 20 miljoen per jaar aan belastingen mislopen. Echter, een paar maanden later gaf staatssecretaris Erik Wiebes aan dat per 1 januari 2017 de regel veranderd zou worden waardoor je toch niet de huur kon aftrekken van de belasting.

De reden die de overheid gaf voor dit besluit was tweeledig. Allereerst verwacht de overheid dat er veel meer gebruik zal worden gemaakt van deze regeling. Zzp’ers met een huurwoning vielen nu immers ook binnen de regeling. De overheid maakte een herberekening van de kosten.

 

Prijskaartje van oude regeling was 500 miljoen

Wat bleek? Bij ongewijzigde regelgeving zou het prijskaartje van deze uitspraak niet 20 miljoen per jaar zijn, maar 500 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk een leuke korting voor de ondernemer die huur betaalt, maar een aderlating voor de schatkist die elders moet worden opgevangen.

Bovendien vond de staatssecretaris dat de regeling tot ongelijkheid leidt. De strenge eisen die aan een koopwoning werden gesteld, zoals een aparte opgang en aparte sanitaire voorzieningen, golden namelijk niet voor een huurhuis. Bij een huurhuis hoefde je alleen maar aan te tonen dat je het woonhuis minimaal 10% voor zakelijke doeleinden gebruikt. Dat is natuurlijk een stuk gemakkelijker en goedkoper dan een hele aparte opgang te maken in je huis.

 

Huurkosten alleen aftrekbaar bij zelfstandige werkruimte

Niet getreurd. De regel is weliswaar afgeschaft voor ondernemers met een ‘onzelfstandige’ werkruimte. Ondernemers met een zelfstandige werkruimte kunnen hier nog steeds gebruik van maken, ongeacht of het een huur- of koopwoning is. Denk hierbij aan zzp’ers met een atelier, behandelkamer of kantoor aan huis.

De Belastingdienst beoordeelt een werkruimte als zelfstandig wanneer deze duidelijk te onderscheiden is van de rest van de woning. Dit zijn dus dezelfde regels die gelden voor een koopwoning, zoals een eigen opgang en sanitair. Ook moet je als ondernemer je werkruimte voor minstens 90 procent van de tijd gebruiken voor je bedrijf.

Het mag dus geen veredelde woonruimte zijn. Je zou de ruimte als het ware zo moeten kunnen verhuren aan iemand anders. Controleer wel goed of je woonruimte aan alle eisen voldoet op de website van de Belastingdienst. Lees eerst de regels voor werkruimte op de website van de Belastingdienst

 

Hoe verwerk je huurkosten als aftrekpost in je administratie?

Als jouw woning in aanmerking komt voor belastingaftrek, dan is de volgende vraag hoe je dit verwerkt in je boekhouding. Met het gratis boekhoudprogramma van Gekko, kun je dit eenvoudig doen. Gekko is speciaal ontwikkeld voor zzp'ers om het bijhouden van je administratie zo simpel mogelijk te maken. Zo kun je facturen versturen en je bonnen digitaliseren, maar ook je uren- en rittenadministratie bijhouden.

In je kostenoverzicht in Gekko kun je eenvoudig een kostensoort aanmaken voor de kosten van je huurwoning. Je mag alleen de kosten aftrekken die je hebt gemaakt voor je onderneming.

Let wel even op als je ook huurtoeslag krijgt. Dan moet je het gedeelte van de huurtoeslag dat je gebruikt voor je onderneming optellen bij je winst. Bijvoorbeeld: Als je de helft van je woning gebruikt voor je onderneming, dan reken je ook 50% van de huurtoeslag tot je winst.

Wil je Gekko uitproberen? Meld je gratis aan.

 

Tip: vraag belasting terug voor je huurkosten van voorgaande jaren

Heb je geen zelfstandige werkruimte? Dan mag je per 1 januari 2017 geen huurkosten meer aftrekken van je inkomstenbelasting. Echter, voor je inkomstenbelasting van voorgaande jaren mag je de regeling met terugwerkende kracht wel toepassen. Hier zitten wel drie regels aan vast:

 

  1. Je moet je huis voor minimaal 10% gebruiken voor je eigen bedrijf

  2. Je moet vanaf het begin van je huurcontract hebben aangegeven dat het hier om een zakelijke huur gaat die je ook privé gebruikt

  3. Je aangifte moet nog niet definitief zijn voor de jaren waarvoor je dit aanvraagt

 

Vooral de laatste twee regels zorgen er voor dat de meeste zzp’ers hier geen gebruik van kunnen maken. Als jouw situatie wel aan bovenstaande drie regels voldoet, zou deze regeling je toch nog veel geld kunnen besparen. We raden je aan om contact op te nemen met je boekhouder, want dit is een bijzondere regeling. Bovendien wil de overheid het liefst zo snel mogelijk af van deze regeling en zij heeft er dus baat bij om kritisch te kijken naar je aanvraag.

Accounting tips