Hoe bepaalt Gekko de prijzen voor haar abonnementen?

Eerder vandaag heeft Gekko aangekondigd dat eind 2021 de abonnementen worden geupdate. Maar hoe komen we hiertoe? Want Gekko heeft in vergelijking met concurrerende boekhoudsoftware een raar abonnementsmodel. Waar andere partijen werken met “gratis proberen”, biedt Gekko met het Basic account onbeperkt gratis een compleet boekhoudprogramma aan. Dit zogenaamde “Freemium” model is niet uniek (denk bijv maar aan Spotify) maar binnen de zakelijke software is het wel bijzonder. 

 

De olifant in de kamer

Laten we maar beginnen met de olifant in de kamer te benoemen. Gekko heeft vandaag aangekondigd dat over enkele maanden de prijzen voor een Premium abonnement van 10 EUR naar 12 EUR per maand gaan. Zelfs als je een dergelijke verhoging redelijk vindt (tenslotte hebben we nu ook de korting die je krijgt op een jaarabonnement van 10% naar 15% laten stijgen), kan dat onmogelijk als leuk bericht worden opgevat. 

Dat bericht is daarmee ook een belangrijke reden voor het schrijven van dit blog. Wij willen graag uitleggen waarom juist nu de prijzen voor specifiek Premium gebruikers omhoog gaan en wat de afwegingen daarbij waren. Tenslotte hebben we sinds 2013 de prijzen gelijk gehouden. Daarnaast willen we ook meer inzicht geven waarom we vast blijven houden aan het freemium model (waarbij dus een grote groep gebruikers niet betaald voor Gekko) en op welke manier wij de inkomsten uit Gekko gebruiken om het platform verder te verbeteren.

Gekko verhoogd de korting die je krijgt op een jaarabonnement van 10% naar 15%. Reden is dat Gekko relatief veel kosten maakt op de maandelijkse transacties die worden gedaan. Als we ipv 12 maar 1 transactie hoeven te doen, scheelt dat veel geld en daarom zie je dat weer terug in de korting. Oh en als je bang bent dat je abonnement na een jaar per ongeluk wordt verlengt zonder dat je het wil? Als je binnen 20 dagen een mailtje stuurt draaien wij verlengingen altijd terug en krijg je het volledige bedrag van het nieuwe jaar teruggestort.

 

Welke kosten maakt Gekko

De vraag waar je natuurlijk altijd mee begint op het moment dat je prijzen voor diensten vaststelt: wat kost deze service eigenlijk om te leveren? Want we kunnen moeilijk een verlieslatend bedrijf zijn. We zijn geen KLM en krijgen ook geen staatssteun. Als Gekko geen winst maakt, zitten wij binnenkort zonder baan en zitten Gekko gebruikers zonder administratie.

Gelukkig heeft Gekko als softwarebedrijf die zijn diensten online aanbiedt eigenlijk met maar heel weinig kosten te maken. Natuurlijk heeft het heel veel tijd en geld gekost om het Gekko platform te ontwikkelen (denk aan developers, designers, product managers, etc.) maar nu het er eenmaal staat, kost het eigenlijk heel weinig om de dienst in de lucht te houden. Zeker omdat de meeste kosten zogenaamde “vaste kosten” zijn. Het totaal van de kosten blijft altijd even hoog, of je nu 10, 1000 of 100.000 gebruikers bedient. Iedere extra gebruiker kan daarom dus eigenlijk zonder extra kosten gebruik maken van onze dienst. Zeker aan een gratis Basic gebruiker zitten bijna geen extra kosten voor Gekko (en dit is ook de reden waarom we een gratis product als Gekko Basic kunnen aanbieden; maar daarover later meer). 

Echter, hoewel de kosten nog steeds laag zijn, zijn in recente jaren de kosten die we moeten maken wel hard opgelopen. Zeker aan diensten voor Premium gebruikers kleven steeds meer kosten. Zo is Gekko bijvoorbeeld aan de automatische bankkoppeling een vast bedrag per maand per gebruiker kwijt. Dat zijn dus variabele kosten die per gebruiker oplopen (dit in tegenstelling tot vaste kosten). Om dit in perspectief te plaatsen. In de afgelopen 3 jaar is de marge voor iedere euro die Gekko verdient van 78 cent omlaag gegaan naar 68 cent. Als je ondertussen nagaat dat we ruim een verdubbeling in het aantal gebruikers hebben gehad, dan zie je dat onkosten spectaculair zijn gestegen. In plaats dat deze groei tot minder kosten per gebruiker hebben geleid, moeten we tegenwoordig meer uitgeven per gebruiker.

 

Investeringen die Gekko heeft gedaan en gaat doen in de toekomst

Natuurlijk zullen veel mensen nu antwoorden: “68 cent winst per euro is nog steeds een hele mooie marge, zeker als je zo hard groeit. Dus waarom zou je dan de prijzen omhoog moeten doen?” Een terecht punt, maar wel één die buiten beschouwing laat dat Gekko als product in al die tijd niet heeft stil gestaan. Zo hebben we in de afgelopen jaren allerlei nieuwe functies toegevoegd aan het systeem zoals de koppeling naar WooCommerce webshops, een scan en herken oplossing waarmee je automatisch bonnetjes kan uitlezen, een automatische bank integratie, betaaloplossingen voor facturen, etc. En dan hebben we het nog niet eens over alle updates die op het systeem zijn uitgevoerd en het feit dat we 2 nieuwe mobiele applicaties hebben gelanceerd (Gekko Facturatie en Gekko Administratie) en de nieuwe desktop apps voor iOS en Windows.

Gekko zit dus niet stil en de “68 cent marge” gaat volledig naar de verdere ontwikkeling van het platform. Het is ook niet zo gek dat in de afgelopen 3 jaar ons ontwikkelingsbudget met ruim 100% is gestegen. Zo kunnen we ook naar de toekomst toe Gekko blijven verbeteren en ervoor zorgen dat het platform blijft groeien. Het blijft echter een feit dat zelfs met deze reusachtig groei in ontwikkelingscapaciteit we nog steeds het gevoel hebben dat we niet snel genoeg kunnen innoveren en kunnen inspelen op de behoeftes van Gekko gebruikers. Er zijn nog tig ontwikkelingen waarvan wij (en gebruikers die ons feedback geven) vinden dat we ze moeten doen. Denk bijvoorbeeld maar aan meer functies voor factureren, betere rapportages, automatische koppelingen naar de Belastingdienst voor aangiftes en betere koppelingen naar je boekhouder en betere klantenservice met meer diensten. En dan hebben we het nog niet eens over uitbreiding naar andere landen toe. Als eerste om onze vele Belgische gebruikers beter te kunnen helpen (want we zijn daar officieel nog steeds niet gelanceerd ondanks het feit dat ruim 5% van de gebruikers van Gekko uit België komt).

Allemaal zaken die we het liefst zo snel mogelijk willen uitvoeren maar die wel in ons ontwikkelingsbudget moeten passen. Zelfs met de huidige groei in gebruikers, kan het ontwikkelbudget niet hard genoeg groeien om deze plannen uit te voeren. Om dus ook naar de toekomst toe te blijven innoveren, willen we het ontwikkelbudget blijven vergroten. Iedere extra cent omzet gaat dus primair naar extra ontwikkelcapaciteit. En ook de recente en eventuele toekomstige prijsverhogingen gaan dus naar het ontwikkelbudget.

Je zou natuurlijk ook een grote investeerder kunnen aantrekken die geld geeft om extra te ontwikkelen. Maar de partners in Gekko zien dat niet zitten. Tenslotte moet je dan op de pof leven en maar hopen dat je uiteindelijk weer winst gaat maken en verlies je de controle over waar het bedrijf voor staat. Een beetje een situatie als Uber, al lijkt het erop dat ze nu binnenkort eindelijk winst gaan maken. Maar dat zegt natuurlijk niets over de prijs die men rekent. 

 

Maar waarom laat je Basic gebruikers dan niet betalen?

Sommige zullen opmerken dat Gekko natuurlijk een bijzonder verdienmodel heeft waarbij een groot gedeelte van de diensten gratis wordt aangeboden aan groot gedeelte van onze gebruikers. Dit “Freemium” model is niet uniek, maar wij kennen geen directe concurrenten met administratie systemen die eenzelfde model erop na houden. En daarom zijn er dus heel veel gebruikers op Gekko die niets betalen voor de dienst die ze afnemen. Zou het niet eerlijker zijn om deze mensen wel iets te te laten betalen in plaats van meer geld te vragen aan de mensen die al betalen?

Dat is natuurlijk een optie, maar dat zou wel ons hele model omgooien en zo zouden we ook minder onderscheidend zijn van concurrenten. Bovendien vinden wij het ook niet “eerlijker”. Een Premium gebruiker kost Gekko nu eenmaal veel meer dan een Basic gebruiker. Een gratis Basic gebruikers genereert eigenlijk geen kosten terwijl een Premium gebruiker vanwege de extra toegang tot bepaalde functies direct een stuk meer kost. Bovendien is de gratis “Basic” dienst al jaren zo goed als uit ontwikkeld. Je kan er alles mee wat je nodig hebt als startende ondernemer: factureren, bonnen scannen, uren registreren, km registratie, etc. Zoveel als je nodig hebt, het blijft alleen precies dat “Basic”. Voor Premium gebruikers hebben we daarentegen veel meer ontwikkeld in de afgelopen jaren. En ook naar de toekomst toe verwachten wij dat het gros van alle nieuwe ontwikkelingen Premium functies zullen zijn.

En als laatste vinden wij het ook een mooi idee. Als je net begint met je bedrijf ben je nog niet zo kapitaalkrachtig en bovendien weet je nog niet wat allemaal noodzakelijk is en wat alleen wel prettig is. Daarom raken veel ondernemers de weg kwijt in de wirwar van plannen, prijzen, aanbiedingen, etc. Dan is het fijn dat er een programma is wat je exact vertelt wat je nodig hebt, zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. En als je eenmaal bedacht hebt dat je toch extra dingen wil, dan kun je er altijd voor kiezen om alsnog te gaan betalen.

 

Wat kan je naar de toekomst toe verwachten van Gekko?

Dat is natuurlijk nooit 100% zeker, maar je kan er wel van uitgaan dat de komende tijd onze Premium propositie sterk wordt uitgebreid met nieuwe functies en verbeteringen. Je kan er ook vanuit gaan dat na 2021 de huidige abonnementen voorlopig niet zullen veranderen (tenslotte was de vorige keer dat we hier een aanpassing in deden ook ruim 7 jaar geleden). In vergelijking met andere boekhoudsoftware in de markt willen we dus nog steeds een goede èn goedkope oplossingen blijven die zich breed richt op kleine ondernemers in Nederland. Voor die groep willen we de beste oplossing bieden, ook als je wat minder geld hebt te besteden aan je boekhouding.

Dus wij blijven hard werken aan een systeem wat jullie volgens de ratings op Trustpilot waarderen 4.6 sterren. Wij proberen in ieder geval die rating nog verder omhoog te krijgen. Tot die tijd stellen we alle feedback (zowel in de vorm van een rating als per email) van al onze gebruikers zeer op prijs. Feedback van gebruikers is instrumenteel geweest in de ontwikkeling van Gekko en zal dat ook naar de toekomst toe ook altijd blijven.

Announcements