Welke Corona steunprogramma's voor ondernemers zijn er opgezet?

De maatregelen die de overheid neemt om de Corona Crisis te bestrijden hebben een diepe impact op de economie. Bovendien zullen de maatregelen ook nog wel even aanhouden. Dit is natuurlijk een aderlating voor de meeste ondernemers en daarom heeft de overheid tegelijkertijd ook een ongekend groot steunprogramma opgezet om ondernemers te ondersteunen. In dit blog bespreken we de verschillende overheidsmaatregelen, waarbij we de meest relevante programma’s voor kleine zelfstandigen extra zullen uitleggen.

NB: voor al deze regelingen wordt door de overheid gevraagd om ze nu alleen aan te vragen indien je acute problemen hebt. Als je niet direct acute problemen hebt, wordt het op prijs gesteld als je een paar dagen wacht met aanvragen. Op korte termijn wordt namelijk een ontzettende drukte verwacht zodat mensen die echt nu financiële problemen als eerste geholpen kunnen worden.

 

Om het virus de baas te worden, moeten bedrijven de deuren sluiten

Ondanks dat we in Nederland een “intelligente” lockdown hebben, kunnen veel bedrijven, freelancers en zelfstandigen toch hun werkzaamheden niet meer uitvoeren en zien ze een ongekende daling in inkomsten. Hoewel vanuit huis werken voor sommige bedrijven ook geen probleem is (ik schrijf dit blog vanaf de bank en plaats het op afstand op onze servers), is dat voor veel andere bedrijven niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan bakkers, bouwvakkers, tandartsen, kroegbazen, etc. Die moeten of met allerlei extra gezondheidsmaatregelen gaan werken (denk aan bakkers en bouwvakkers) of sluiten (denk aan tandartsen en kroegbazen). Hoe dan ook, een enorme impact.

 

Daarom zijn er steun maatregelen om het hoofd boven water te houden 

Ook de overheid realiseert zich dit en daarom trekt zij, om met de woorden van Wopke Hoekstra de minister van Financiën te spreken: “Alles uit de kast om bedrijven zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen.” Er zijn daarom allerlei steunmaatregelen opgezet om bedrijven en ondernemers te helpen tijdens de Corona Crisis. Het gaat hierbij om tijdelijke belastingmaatregelen (vaak uitstel van betaling), tegemoetkomingen in de vorm van giften, krediet- en garantieverstrekking, subsidies voor loonkosten en inkomensondersteuning. Daarnaast kijkt de overheid goed welke nieuwe problemen er spelen en is er bijvoorbeeld gisteren weer een nieuwe regeling van €12 mld aangekondigd. 

Hieronder zie je een overzicht van de verschillende overheidsmaatregelen en we leggen de belangrijkste onderdelen hieronder uit.

 

Overzicht van maatregelen

 

TOZO: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De TOZO is het financiële steunpakket voor zelfstandigen in Nederland die door de Corona Crisis minder omzet draaien. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. Daar moet je dus de aanvraag indienen.

De regeling werkt met terug werkende kracht vanaf 1 maart 2020 en biedt in eerste instantie zelfstandige ondernemers 3 maanden lang ondersteuning tot het financieel minimum. In tegenstelling tot andere regelingen, zit er geen vermogens check of partnertoets in deze regeling. Dat betekent dat je dus niet eerst je spaargeld hoeft op te maken of buiten de boot valt als jouw partner nog een inkomen heeft. Voor maximaal 3 maanden krijg je dan een uitkering van €1050 of €1500 voor tweeverdieners. 

Bovendien kan je via deze regeling ook een lening van maximaal €10.517 aanvragen. Dit is een lening en dient dus wel terug betaald te worden. De rente is nog niet bekend, maar zal onder 8% liggen. Het is dus beter dan bijvoorbeeld rood staan. 

De vereisten voor dit programma zijn:

 • Zelfstandig ondernemer

 • Ouder dan 18 jaar en ontvang geen AOW

 • Inschrijving bij de KVK voor 17-3-2020 om 18:45

 • Woon en verblijf in Nederland

 • Voldoe aan het urencriterium, dus meer dan 23,5 uur per week

 • Geld nodig omdat inkomen onder het sociaal minimum liggen

 • en/of liquiditeitsprobleem

 • Geef kopie bankafschrift

 • Geef overzicht omzetcijfers

Let wel: de uitvoering van deze regeling ligt decentraal bij de gemeente, wat de details en de gevraagde informatie per gemeente weer net even wat anders maakt. Er komen daarom verhalen binnen dat sommige gemeenten meer informatie vragen dan we hier stellen, bijvoorbeeld een overzicht van je spaargeld. Waarschijnlijk zijn deze discrepanties er vanwege de haast waarmee deze regeling is opgezet. We hebben hieronder nog een infographic toegevoegd om extra te helpen bij de aanvraag maar hou er mee rekening dat dit lokaal mensenwerk is. Dus blijf aardig, ook als het niet direct goed duidelijk is. Je kan hier een lijst vinden per gemeente om het aan te vragen.

 

Stappenplan TOZO-regeling

 

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Waar de TOZO geldt voor alle ondernemers die op de een of andere manier een inkomsten verliezen door Corona, is de TOGS maatregel voor ondernemers die in een sector zitten die direct last hebben van de Corona Maatregelen. Met deze regeling kan je als ondernemer een eenmalige tegemoetkoming van €4000 als gift krijgen. De regeling geldt voor oa winkels, benzinestations, horeca, dans- en rijscholen, sport, salons. Controleer jouw activiteit op deze lijst of jij in aanmerking komt. 

De TOGS is landelijk geregeld en je kan deze aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van 27 maart 2020 tot 26 juni 2020. De vereisten voor dit programma zijn:

 • Gevestigd in nederland

 • Geregistreerd bij de KVK per 15 maart

 • Jouw hoofdactiviteit zoals geregistreerd per 15 maart 2020 in het handelsregister van de KVK

 • Jouw hoofdactiviteit moet op deze lijst staan

 • Onderneming is buiten de woning gevestigd (behalve eet- en drinkgelegenheden)

 • Verwacht omzetverlies: minstens €4000

 • Minstens €4000 aan vaste lasten

 • Maximaal 250 medewerkers

 • Niet failliet of surseance van betaling ingediend

Mocht jouw sector niet in aanmerking komen voor deze regeling, hou deze dan toch in de gaten. Het kan heel goed zijn dat de overheid deze regeling op een later moment voor meer ondernemers zal openstellen. Wij proberen je daar ook via notificaties van op de hoogte te brengen in Gekko.

 

Tip, meld je gratis aan bij Gekko, bv bij de Gekko Bonnen App. Dan houden wij je op de hoogte en kan jij heel eenvoudig al je kosten en uitgaven bijhouden. Zo weet je zeker dat je dat alvast goed geregeld hebt.

 

 

Uitstel van betaling belastingaanslag(en)

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat je nu extra makkelijk uitstel van betaling kan aanvragen voor het betalen van belastingen. Je kan 3 maanden uitstel vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. De enige voorwaarde voor het uitstel is, dat je wel al aangifte hebt gedaan. Dus let dus goed op de deadlines en blijf wel op tijd aangifte doen. Je kan ook pas daarna uitstel van betaling aanvragen. En de Belastingdienst zal WEL boetes blijven uitdelen voor het te laat doen van de aangifte (dus zeker voor startende ondernemers: doe je BTW aangifte! anders krijg je een boete ook als je in dat eerste kwartaal nog helemaal geen omzet had om aan te geven).

De Belastingdienst geeft overigens aan dat zelfs als je uitstel van betaling krijgt, je hier mogelijk toch een boete voor krijgt. Het gaat hier namelijk om een automatisch process welke wellicht niet op tijd is aangepast. Daarover schrijven ze het volgende: “Vraagt u betalingsuitstel, dan draaien wij deze boete automatisch terug. U hoeft deze boete dus niet te betalen en u hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.” Hou natuurlijk wel goed bij of je een boete krijgt, als je uitstel aanvraagt. Als je alle papieren bewaart kun je later altijd aantonen bij de Belastingdienst dat je uitstel had mocht het onverhoopt toch misgaan.

 

Verlaging van de rentevergoeding die de Belastingdienst rekent

Naast de uitstel, verlaagt de overheid ook de rentevergoeding die je normaal betaalt over de openstaande bedragen bij de Belastingdienst van 4% naar 0,01%. Uitstellen kost dus eigenlijk niet meer dan direct betalen. Wellicht vraag je je af, waarom niet 0% i.p.v. 0,01%? Dat is niet omdat ze de reclames van de spaarrekeningen van de ABN hebben afgekeken (“Nu wel 0,01% spaarrente!”) maar omdat de IT systemen van de Belastingdienst een nul percentage niet aankunnen! :)

Het aanvragen van uitstel is overigens verrassend makkelijk. Ga naar de Belastingdienst, daar wordt nog kort uitgelegd hoe het werkt. Onderaan de pagina staat een knop om in te loggen, en volg de stappen. Mocht je meer dan 3 maanden uitstel nodig hebben, dan die je dat per brief aan te vragen. Afhankelijk van jouw situatie moet je goed kijken wat je moet doen.  

 

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Er zijn nog veel meer maatregelen die voor kleine ondernemers eigenlijk niet van toepassing zijn. Één programma, waarmee de overheid wil proberen om ontslagen te vermijden, willen we wel extra toelichten. Hiervoor is de NOW maatregel in het leven geroepen. Deze regeling is gericht op bedrijven met werknemers. Binnen deze regeling kan je 90% van de loonkosten vanaf 1 maart vergoed krijgen van de overheid als jouw omzet wegvalt. 

De hoogte van de NOW is afhankelijk hoeveel omzet is weggevallen en de aanvraag voor deze regeling doe je wederom landelijk bij het UWV. Valt 100% weg, dan krijg je 90% van de de loonsom terug. Valt jouw halve omzet weg, dan krijg je 90% x 50% = 45% van de loonsom. Hoeveel je omzet terugvalt gaat op basis van je eigen inschatting. Let wel, achteraf wordt getoetst of je aanvraag wel klopte en of er geen misbruik is gemaakt van de regeling. Probeer dus realistisch te zijn.

Voor de meeste kleine ondernemers geldt deze regeling niet aangezien ze geen personeel hebben. Maar we willen dit toch extra benoemen aangezien de overheid expliciet vermeldt dat deze regeling ook voor flexwerkers geldt. Dus wellicht kun jij er geen gebruik van maken, maar een opdrachtgever wel. De vereisten zijn:

 • Minstens 20% over 3 maanden

 • Geen ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen

 • Lopende ontslagaanvragen mag je intrekken

 • Werknemers worden voor 100% doorbetaald

 • Deze subsidie is uitsluitend voor loondoorbetaling

 • Er moet (uiteraard) een sluitende administratie zijn en deze 5 jaar bewaren

 • Normale loonaangifte doen

 • Meldt het UWV als er iets verandert

 • Na afloop van de subsidie moet een definitieve opgave van de omzetdaling worden gedaan met een accountantsverklaring

 • Bij subsidie van de gemeente, moet toekenning van de NOW regeling gemeld worden

 • Voor startende ondernemers, er moet voor 1 minstens 1 maand omzet zijn

 

Nog meer maatregelen

Er zijn nog veel meer regelingen waarvan wij denken dat ze voor kleine ondernemer eigenlijk niet van belang zijn. Toch noemen we ze even :

 • Als je een lening bij Qredits hebt over overweegt, kan je als kleine ondernemer rentekorting en uitstel tot aflossing krijgen. Kijk bij Qredits voor meer informatie wat ze voor jou kunnen doen. 

 • De verruimde BMKB-regeling is gericht op MKB bedrijven met maximaal 250 medewerkers en waarvan de bedrijfsactiviteiten overwegend in Nederland plaatsvinden. De aanvraag van deze borgstellingskredieten loopt via een financier, en wordt dat door de overheid gegarandeerd.

 • De GO (Garantie Ondernemersfinanciering) is voor leningen vanaf €1,5 mln. De overheid garandeert 50% van de lening, waardoor banken makkelijker een lening zullen verstrekken. 

 • De BL (Borgstelling MKB-Landbouwkredieten) is gericht op landbouwbedrijven. Primaire agrarische bedrijven kunnen gebruik maken van de deze regeling om de weggevallen vraag op te vangen en te voorkomen dat ze omvallen door de Corona Crisis.

Dit is een crisis die zijn gelijke niet kent en daarom zijn de maatregelen van de overheid ook uniek. Het is een reusachtig pakket en bovendien is het in zeer korte tijd opgezet. Waarschijnlijk zul je dit laatste ook merken in de uitvoering en bij het aanvragen. Raak daarom niet gefrustreerd en maak gebruik van de mogelijkheden. Samen komen we hier wel uit.

Blijf dus afstand houden, maar vooral, wees positief. De ciris zal overgaan en deze maatregelen helpen daarbij. Voor vragen kan je altijd mailen met info@getgekko.com.

Announcements