Belastingteruggaaf door middeling

Heb je de afgelopen jaren een wisselend inkomen gehad? Dan heb je mogelijk teveel belasting betaald. Met de middelingsregeling kun je al gauw honderden euro’s terugkrijgen.

 

Wat is belasting middelen?

Bij belasting middeling wordt over een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren het gemiddelde inkomen berekend. Op basis hiervan wordt opnieuw de verschuldigde belasting bepaald over deze jaren. Is dit bedrag lager dan wat je al betaald hebt? Dan krijg je geld terug van de belasting. Wel is er sprake van een drempelbedrag dus niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.

 

Is belasting middeling voor mij interessant?

Met name in de volgende situaties is belasting middelen interessant:

  • ondernemers of freelancers met een sterk wisselend inkomen;
  • startende ondernemers of diegene die net gestopt zijn;
  • bij minder werken of onbetaald verlof;
  • ontslagvergoedingen.

 

Hoe bereken ik mijn belastingteruggaaf?

Je hebt de definitieve aanslagen nodig uit de jaren waarover je wilt middelen. Daarnaast heb je de tarieven voor de inkomstenbelasting nodig die toen golden (deze staan vermeld op de definitieve aanslagen). Vermenigvuldig deze tarieven met het gemiddelde inkomen en bereken in hoeverre je geld terug kunt krijgen.

 

Belasting middelen in de praktijk

Stap 1: In de afgelopen drie jaar heb je het volgende wisselende inkomen gehad en bijbehorende belasting betaald

Jaar: salaris - belasting (in euro's)

2014 : 1.000 - 310

2015 : 21.500 – 8.128

2016 : 34.000 – 13.607

Totaal salaris = 56.500 en totaal aan belastingen = 22.045

 

Stap 2: Neem het gemiddeld van jouw salaris over de drie jaren en bereken opnieuw de belasting met de tarieven uit dat specifieke jaar

Jaar: salaris - belasting (in euro's)

2014 : 18.833 – 6.826

2015 : 18.833 – 6.874

2016 : 18.834 – 6.883

Totaal salaris = 56.500 en totaal aan belastingen = 20.583

 

Stap 3. Trek het nieuw berekende belastingbedrag af van het oude belastingbedrag en verminder met de teruggaafdrempel

22.045 – 20.583 - 545 (drempel) = 917

Dit betekent dat je 917 euro terug krijgt van de belastingdienst.

 

Hoe krijg je dit bedrag terug van de belastingdienst?

Het verzoek tot belasting middelen moet schriftelijk ingediend worden bij jouw belastingkantoor, samen met de onderliggende berekening. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden die je ook kunt vinden op de site van de belastingdienst. Zo moet het verzoek binnen 3 jaar na de definitieve aanslag plaats vinden. Wil je bijvoorbeeld middelen over 2012-2014? Zorg dan dat je verzoek ingediend is binnen 3 jaar na de definitieve oplegging van de aanslag van 2014. Twijfel je welk tijdvak het meest voordelig is of heb je hulp nodig bij de berekening? Neem contact met ons op!

 

Tip, zorg dat je vanaf het begin van je onderneming eenvoudig je administratie goed bijhoudt. Dat kan je heel simpel doen met het gratis boekhoudprogramma van Gekko en weet je altijd wat jouw inkomsten en uitgaven zijn.

 

Accounting tips