Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn er verschillende wetswijzigingen die voor jou als ondernemer relevant kunnen zijn. Wij bij Gekko zetten ze graag voor je op een rijtje, zodat je goed op de hoogte bent van wat er gaat veranderen en waar je op moet letten. Niet alle wetten zijn relevant voor elk bedrijf, maar als ze dat wel zijn, wil je deze informatie zeker niet missen.

Wat gaat er veranderen?

  • Pensioenwet
  • Minimumloon verhoogd
  • Visie op re-integratie
  • Verkorte uitbetaling AOW'ers
  • Toeslag wegwerp plastic
  • Online verkoop sigaretten aan banden
  • Verplichte inzameling textiel

Pensioenwet

Na jaren van praten en onderhandelen is op 1 juli 2023 de nieuwe pensioenwet ingegaan, met een overgangstermijn tot 1 januari 2028. Met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) verandert het pensioenstelsel aanzienlijk. Het belangrijkste verschil is dat de premie vaststaat, terwijl de pensioenuitkering niet meer gegarandeerd is. Voorheen kreeg een werknemer een vaste uitkering voor het leven, maar nu wordt de hoogte van de uitkering bepaald door de financiële situatie van het pensioenfonds. 

Werk je als zzp’er zonder een pensioenregeling? Dan staan er ook aardig wat veranderingen voor de deur. Termen zoals lijfrente kunnen mogelijk voor verwarring zorgen. Het belangrijkste om te weten is dat je door de nieuwe wijzigingen meer pensioen op een fiscaal vriendelijke manier (dus vrijgesteld van inkomstenbelasting) met een lijfrente kan opbouwen, ook voor jou als zzp’er of ondernemer. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. 

Met een lijfrente regel je op een slimme manier extra inkomsten voor later, zoals bijvoorbeeld een pensioen. Je krijgt met een lijfrente regelmatig een bedrag uitgekeerd vanaf een bepaald moment, meestal is dat als je met (vervroegd) pensioen gaat of de AOW-leeftijd hebt bereikt. Het kan ook dienen als extra inkomen voor je partner als je er niet meer bent. Op deze manier zorg je voor financiële zekerheid in de toekomst.

De maximale aftrek voor lijfrente gaat omhoog van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag, met een maximum van €34.500 per jaar. De premiegrondslag is het gedeelte van je inkomen waarover je pensioen kunt opbouwen en het maximum aan wat je fiscaal vriendelijk mag inleggen in je pensioen. Om de premiegrondslag te berekenen, trek je het AOW-franchisebedrag af van je bruto-inkomen. Het AOW-franchisebedrag stijgt in 2023 van €13.646 naar €16.322.

Ook de leeftijd waarop je gebruik kunt maken van de aftrek voor lijfrente is aangepast. Voorheen was dit beperkt tot het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikte. Deze periode is nu met 5 jaar verlengd, waardoor je tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd gebruik kunt maken van de aftrek.

Heb je in voorgaande jaren je jaarruimte niet volledig benut om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen, dan heb je nog de reserveringsruimte waar je gebruik van kunt maken. De maximale reserveringsruimte wordt flink verhoogd, namelijk naar €38.000 en is van toepassing voor iedereen. Daarnaast wordt de termijn om de reserveringsruimte in te halen verlengd naar 10 jaar, in plaats van de eerdere 7 jaar. Het wordt dus mogelijk om een fiscaal vriendelijke inhaalslag te maken!

Dit zijn belangrijke wijzigingen die je ook als zelfstandige niet wilt missen. Het is raadzaam om je goed te laten informeren over hoe deze veranderingen van invloed kunnen zijn op jouw persoonlijke situatie. Neem de tijd om je pensioenplanning bij te werken en zorg ervoor dat je optimaal profiteert van deze nieuwe regelingen.
TIP! Bouw jij nog geen pensioen op? Begin daar dan snel mee, het is nooit te laat om te beginnen!

Minimumloon verhoogd

Vanaf 1 juli 2023 stijgt het minimumloon in Nederland met 3,13%. Dit betekent dat het maandelijkse minimumloon voor volwassenen bij een volledige werkweek €1.995 wordt. Op basis van een 40-urige werkweek komt dat uit op ongeveer een minimumloon per uur van €11,51. Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast om rekening te houden met de kosten en inflatie. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder, terwijl er voor jongeren een apart minimumjeugdloon geldt. 

Visie op re-integratie

Heb jij iemand in dienst, en wordt je werknemer (langdurig) ziek? Dan kan dit stukje voor jou relevant zijn. Bij langdurige ziekte van een werknemer is het belangrijk om daarmee samen een re-integratieplan op te stellen. Binnen zes weken na de ziekmelding gaat de zieke werknemer naar de bedrijfsarts. Twee weken nadat je werknemer zich bij de bedrijfsarts heeft gemeld, stel je als werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak op. Hierin worden zaken zoals contactmomenten, het aantal werkuren en de taken die de werknemer zal uitvoeren vastgelegd. Het plan van aanpak kan daarna ook worden bijgesteld. Let op: het niet naleven of het onjuist uitvoeren van de re-integratie regels kan leiden tot een loonsanctie door het UWV, waarbij je verplicht kan worden om het salaris van de zieke werknemer door te betalen.

Verkorte uitbetaling AOW'ers

Vanaf 1 juli 2023 hoef je minder lang het salaris door te betalen aan een zieke medewerker die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Met deze wijziging wordt de kans groter voor werknemers om door te kunnen blijven werken na hun pensioenleeftijd.  De uitbetalingstermijn wordt verkort van dertien naar zes weken. Als werkgever zijn er dus minder risico’s verbonden aan het in dienst hebben van een werknemer van pensioenleeftijd, wat ook gunstig is voor de werknemer zelf.
Houd er echter rekening mee dat voor werknemers die de AOW-leeftijd al hebben bereikt en al ziek waren op 1 juli 2023, de oude termijnregeling van dertien weken van toepassing blijft.

Toeslag wegwerp plastic

Vanaf 1 juli is het verboden om plastic bakjes te gebruiken voor de verkoop van snacks, broodjes en drankjes, tenzij er een toeslag wordt gevraagd. Vooral tankstations, supermarkten en snackbarhouders worden sterk beïnvloed door deze verandering. Verkopers van impulsproducten begrijpen de goede bedoelingen achter de nieuwe regels, maar geven aan dat ze in de praktijk niet effectief zijn. 
Hoewel sommige ondernemers al alternatieven zoals kartonnen rietjes of palmblad borden hebben geïntroduceerd, vinden velen van hen dit geen goede vervanging. Vanwege hygiëne overwegingen zullen ze ook geen eigen meegebrachte bekers en bakjes accepteren als alternatief. Dit betekent dat er bij elke aankoop een toeslag zal worden gevraagd voor plastic wegwerp bekers, borden en bestek.

Online verkoop sigaretten aan banden

Vanaf 1 juli is het verplicht dat de koper en verkoper tegelijkertijd aanwezig zijn bij de verkoop van sigaretten. Dit betekent dat sigaretten nog steeds in supermarkten of tankstations verkocht mogen worden. Maar de online verkoop van sigaretten, sigaren en e-sigaretten zal niet meer toegestaan zijn. Hetzelfde geldt voor "aanverwante producten" van tabaksproducten, zoals navulverpakkingen voor e-sigaretten.

Verplichte inzameling textiel

Textiel producenten en importeurs worden verplicht om een inzamelpunt te hebben voor het verzamelen van oude kleding en overig textiel. Voorheen was het de verantwoordelijkheid van de gemeente om inzamelpunten aan te bieden, maar dit wordt nu verschoven naar de textiel producenten en importeurs. Zij zullen daarnaast ook de kosten van het inzamelen van textiel op zich moeten nemen. 

Conclusie

Kortom, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende wetswijzigingen en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jou als ondernemer. Of het nu gaat om veranderingen in het pensioenstelsel, het minimumloon, of het plastic beleid. Deze wijzigingen kunnen allemaal invloed hebben op jouw onderneming. Door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen kun je als ondernemer succesvol blijven groeien in een tijd vol veranderingen.
 

Announcements