Werken met een bemiddelingsbureau

Ruim de helft van de zzp’ers vindt werk via bemiddelingsbureaus (Bron: ZZP Barometer). Een intermediair helpt zzp’ers bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Maar hoe gaat het werken met een bemiddelingsbureau eigenlijk in z’n werk en waar moet je op letten als je een dergelijk bureau inschakelt?

 

Bemiddelingsbureau voor zzp’er belangrijk acquisitiekanaal

Eerst even de cijfertjes. De afgelopen jaren haalde 58% van de zzp’ers één of meerdere opdrachten binnen via een bemiddelingsbureau. En voor bijna een kwart van de zzp’ers zijn bemiddelingssites en -bureaus het voornaamste acquisitiekanaal (Bron: ZZP Barometer). Het is daarmee de belangrijkste manier om nieuwe opdrachten binnen te halen. Andere belangrijke kanalen zijn mond-tot-mondreclame (23,1 procent) en het fysieke zakelijk netwerk (17,5 procent). Met name zzp’ers die werken in advies, ICT en de zorgsector maken gebruik van bemiddelingsbureaus. Daar krijgt 50 tot 75% vrijwel uitsluitend opdrachten via bemiddelaars.

 

Grote opdrachtgevers werken vaak met bemiddeling

Bemiddelingsbureaus spelen een grote rol in het linken van opdrachtgevers met zelfstandigen. Zeker als het gaat om grotere opdrachtgevers. Daar kom je als zzp’er toch minder makkelijk binnen. Een intermediair is bij grotere opdrachtgevers eerder regel dan uitzondering. Het bemiddelingsbureau doet namelijk meer dan alleen het contact leggen. Ze nemen voor opdrachtgevers een groot gedeelte van de administratie uit handen en regelen de afspraken met de zzp’er. Zo stelt het bureau vaak de individuele contracten op en neemt de aansprakelijkheid op loonheffing en premies op zich.

 

Kosten van een bemiddelingsbureau

Een goed bemiddelingsbureau kan dus erg belangrijk zijn voor het vinden van je volgende klus. Maar dit kost ook wat. De meeste bemiddelingsbureaus houden een percentage van jouw inkomsten in als je gebruik maakt van hun diensten. Hoe meer je verdient, hoe meer je dus afdraagt aan het bemiddelingsbureau. Er zijn ook bureaus die werken met een eenmalige vaste fee (een zogenaamde ‘lumpsum fee’) maar dat komt zelden voor. Minder dan 2% van de bemiddelingsbureaus voor zzp’ers rekent eenmalig een vaste fee.

Het percentage dat je afdraagt, is dus erg van belang. Zeker als je langere tijd voor een grote klant gaat werken. Ongeveer 50 procent van de bemiddelingsbureaus rekent een marge tussen de 10 en 25 procent. Er zijn bemiddelingsbureaus die nog hogere marges rekenen (boven de 25 procent). Dit kan zijn omdat deze bureaus meer service leveren, maar het is ook bekend dat in sommige sectoren hogere marges worden gerekend dan in andere sectoren.

 

Onderhandelen over marges

Marges zijn echter altijd onderhandelbaar. Zeker bij een verlenging van een contract is het heel normaal dat de marge van het bemiddelingsbureau omlaag gaat. Het is zeker niet ongebruikelijk om te vragen naar de marges en te eisen dat de intermediair hier transparant over is. In de huidige arbeidsmarkt is de vraag naar zzp’ers over het algemeen groter dan het aanbod. Je hoeft op dit moment dus ook niet bang te zijn dat het bemiddelingsbureau je zal buiten sluiten op het moment dat je wat steviger onderhandelt.

 

Wees scherp op het concurrentiebeding

Bijna alle bureaus maken gebruik van een concurrentiebeding. Dit houdt in dat je niet zomaar een contract mag aangaan met jouw opdrachtgevers waar je voor hebt gewerkt via een bemiddelingsbureau. Dit kan gaan spelen als je bijvoorbeeld weer voor jezelf wilt gaan werken, zonder bemiddelingsbureau. Bemiddelingsbureaus werken met een concurrentiebeding zodat jij er niet zomaar vandoor kunt gaan met opdrachtgevers. De afspraken rondom een concurrentiebeding verschillen per bureau.

Een vijfde van de bemiddelingsbureaus werkt met een concurrentiebeding die niet alleen voor jouw specifieke opdrachtgever geldt, maar ook voor alle andere relaties van de bemiddelaar. Zelfs als je die klant niet hebt ontmoet via dat bureau. Het is dus van belang dat je scherp bent op je concurrentiebeding. Zorg ervoor dat het bemiddelingsbureau duidelijk aangeeft voor welke klanten je wel en voor welke je niet mag werken. Zeker bij grote klanten.

Als je bijvoorbeeld werkt voor een afdeling van Shell in Den Haag, kan het zijn dat het concurrentiebeding ook geldt voor de NAM (een dochterbedrijf van Shell) in Groningen. Als jij voornamelijk voor dit soort klanten werkt, kunnen de consequenties best groot zijn zodra je stopt bij het bemiddelingsbureau. Wees niet bang om hierover het gesprek aan te gaan, want dat is heel normaal.

 

Juridische hulp bij een onredelijk concurrentiebeding

Aan ieder concurrentiebeding zit een termijn vast. Na die termijn ben je vrij om te werken voor een klant die je eerder hebt ontmoet via een bemiddelingsbureau. Veel bemiddelingsbureaus (42%) werken met een termijn langer dan één jaar. Als je dit onterecht vindt, kun je dat laten toetsen door een rechter. Een concurrentiebeding mag bij ‘een normale werkrelatie’ namelijk niet langer dan 1 jaar duren. Als je nu al werkt onder een contract met een termijn van langer dan een jaar, kan het lonen om hiervoor een juridisch expert in te schakelen.

 

Verschil bemiddeling en detachering

Als laatste is het heel belangrijk om te weten met wat voor intermediair je te maken hebt: een detacheerder of een bemiddelaar.

Een bemiddelingsbureau kun je vergelijken met een makelaar. Een makelaar verkoopt niet het huis aan jou, maar hij ontvangt alleen een vergoeding voor bemiddeling. Dat kan een vast bedrag zijn of een percentage van de opbrengst. Bij bemiddelingsbureaus voor zzp’ers werkt dat hetzelfde. Als zelfstandige doe jij zelf de directe uitvoering van de opdracht en factureert zelf aan de opdrachtgever. Het bureau rekent alleen een vergoeding voor het bemiddelen.

Een detacheringsbureau bemiddelt niet alleen, maar regelt ook de facturering en contracten met de zzp’er. Juridisch gezien wordt de zelfstandige dus ingehuurd door het detacheringsbureau, niet door de opdrachtgever. Je factureert dan ook aan het detacheringsbureau en niet aan de opdrachtgever.

 

Risico op naheffing van de Belastingdienst bij detachering

Nu is het werken voor een detacheringsbureau als zzp’er over het algemeen geen probleem, maar in sommige gevallen wel. Als je bijvoorbeeld voornamelijk voor één detacheringsbureau werkt, dan ziet de Belastingdienst dat als een opdracht voor één klant. Ook als je namens dat detacheringsbureau hebt gewerkt voor verschillende opdrachtgevers. De fiscus kan in dat geval stellen dat er sprake is van een ‘verkapt dienstverband’ en je een fikse naheffing opleggen. Je hebt dan namelijk geen recht op de aftrekposten die gelden voor ondernemers.

Ook kan het zijn dat je via verschillende detacheringsbureaus werkt voor één en dezelfde klant. Op papier heb je dan weliswaar meerdere klanten (detacheringsbureaus), maar omdat er één uiteindelijke opdrachtgever is, loop je toch het risico dat de Belastingdienst uitgaat van een verkapt dienstverband.

 

Malafide uitzendbureaus

In de wereld van de detacheringsbureaus zijn er in het verleden nogal wat “malafide uitzendbureaus” geweest. En nog steeds hangt om sommige bedrijven in deze sector een zweem van illegaliteit heen. Mocht je twijfels hebben bij jouw tussenpersoon, kaart het dan aan bij je contactpersoon. Indien je geen duidelijke uitleg krijgt over hoe de constructie in elkaar zit en je nog steeds twijfels hebt, is het aan te raden om te stoppen bij dit bureau. Jij loopt namelijk zelf ook risico.

 

Tip, zorg dat je vanaf het begin van je onderneming eenvoudig je administratie goed bijhoudt, of je nu via een bemiddelingsbureau werkt of direct met de klant. Dat kan je heel simpel doen met het gratis boekhoudprogramma van Gekko.

 

Business tips