Welke verzekeringen heb je echt nodig?

Misschien zijn verzekeringen niet je favoriete onderwerp. Heb jij je verzekeringen al geregeld? En weet je überhaupt welke dekkingen je hebt, wat je daarvoor betaalt en welke verzekeringen je niet hebt? Het is belangrijk om daar regelmatig goed naar te kijken. Natuurlijk als je gaat starten, maar ook wanneer je al een tijdje bezig bent met ondernemen moet je jouw verzekeringen tegen het licht houden.

Waar kun je bijvoorbeeld op rekenen bij arbeidsongeschiktheid, weet jij wat dat voor impact op jouw leven heeft? En hoe voorkom je dat aansprakelijkheid onverwacht duur uitpakt als er wel een keer iets gebeurt? Ontdek de mogelijkheden voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, net als voor rechtsbijstand en met de andere dekkingen waar je met ZZP-verzekeringen voor kunt zorgen. Wij zetten het in dit blog voor je op een rij, zodat je niets over het hoofd ziet.

Arbeidsongeschiktheid

Het heetste hangijzer voor veel zzp'ers is arbeidsongeschiktheid. Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt en je niet meer kunt werken? Of dat je jouw beroep niet meer zomaar kunt uitoefenen? Je denkt dat het risico klein is en later we eerlijk zijn, je denkt er liever niet aan. Tot er iets gebeurt waarvan je dacht dat het alleen anderen overkwam.

De overheid heeft jaren met sociale partners gesproken om tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers te komen. Er zijn afspraken over gemaakt, maar het lijkt erop dat de dekking pas vanaf 2024 verplicht wordt. Het moet voorkomen dat je als zzp'er onverwachts je inkomen verliest zonder dat je daar een geschikt vangnet voor hebt geregeld. Hoe de dekking er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat je zo’n 8% van je inkomen zal betalen, met een maximum van € 220 per maand. De verzekering dekt daarmee 70% van het laatstverdiende inkomen, met een maximum van € 1.650 bruto per maand. Bovendien is er een wachttijd (eigen risicoperiode) van 52 weken die je kunt aanpassen naar 26 of 104 weken.

Waarom heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat is je waarschijnlijk wel bekend. Toch kiezen veel zzp'ers er niet voor om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Misschien heb je een relatief veilig beroep, werk je vooral vanuit huis of kun je terugvallen op je partner of familie. Toch is het belangrijk om goed na te denken over wat er kan gebeuren als je arbeidsongeschikt raakt. Nog niet overtuigd? Bekijk de verschillende alternatieven:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

 • Broodfonds

 • SharePeople

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De belangrijkste optie is natuurlijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering, of AOV. De verzekering staat erom bekend duur te zijn, waardoor veel zelfstandigen aangeven de premie niet op te kunnen brengen. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Het hangt af van de verzekeraar, de dekking en je eigen risicoperiode.

Met de verzekering ben je gedekt voor arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door ziekte, burn-out of een ongeval, ook in je vrije tijd.. Als je daardoor jouw werkzaamheden voor je eigen beroep of onderneming (gedeeltelijk) niet meer kunt uitvoeren kom je in aanmerking voor een uitkering.

Tip: Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bij veel verzekeraars ontvang je ook een tijdelijke uitkering tijdens zwangerschap of bij adoptie, onder bepaalde voorwaarden.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het werk dat je nog wel kunt doen en het bedrag dat je besluit te verzekeren. Je verzekert (een deel van) jouw inkomen, waarop de verzekeraar ook de premie baseert. Wat de reden van arbeidsongeschiktheid is maakt voor de uitkering niet uit, maar verzekeraars hanteren wel criteria om te bepalen wat je nog wel en niet kunt. Bovendien kun je een verzekering afsluiten die altijd uitkeert als je arbeidsongeschikt raakt of gebruik maken van een minder uitgebreide dekking. Wil je bijvoorbeeld alleen een uitkering ontvangen als je ook geen ander werk meer kunt doen? De voorwaarden zijn dan strenger, waardoor je een lagere premie betaalt dan met een meer uitgebreide dekking.

Tip: Bij sommige verzekeraars kun je je vaste lasten laten verzekeren, in plaats van je inkomen. Hiermee bespaar je op je premie! 

Je hebt met de arbeidsongeschiktheidsverzekering daardoor behoorlijk veel invloed op de premie die je betaalt en de situaties waarin je een uitkering ontvangt. Houd er rekening mee dat de verzekering niet uitkeert als er sprake is van opzet of roekeloosheid, waardoor je arbeidsongeschikt raakt. Daarnaast zit er veel verschil tussen de verzekeraars en de dekking, dus maak een goede vergelijking of laat je adviseren door een verzekerings- of financieel adviseur.

Tip: Als je aanspraak maakt op je arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je recht op een second opinion van een onafhankelijke medisch specialist.

Broodfonds

Een broodfonds is een alternatief voor de AOV, waarmee jij je als zzp'er op een andere manier kunt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is een collectief van minimaal 20 tot maximaal 50 ondernemers, die elkaar kennen en vertrouwen. Wordt er iemand van de groep ziek? Jullie zetten iedere maand allemaal een bedrag opzij, om de zieke vanuit die pot door te kunnen betalen. De uitkering is maximaal 2 jaar beschikbaar. Er wordt een maand eigen risico gehanteerd, waardoor er alleen wordt uitgekeerd bij serieuze problemen.

Binnen een broodfonds draait het om vertrouwen, solidariteit en elkaar helpen. Er is sprake van een schenkkring, waarmee je samen de klappen opvalt waar je individueel mee te maken kunt krijgen. Als je deelneemt aan een broodfonds bepaal je zelf de inleg die je doet op basis waarvan je een hogere of een lagere schenking ontvangt als je ziek wordt. Maar let op: Ga alleen voor een broodfonds als je de leden kent en vertrouwt, de betrouwbaarheid van een broodfonds is namelijk afhankelijk van hoe het wordt gemanaged. Het wordt verwacht dat je actief deelneemt en regelmatig bijeenkomsten bijwoont. Je betaalt daarnaast ook eenmalige instapkosten en het wordt niet gecontroleerd door een financiële instelling. Lees hier meer over de voor- en nadelen van een broodfonds.

SharePeople

Een ander alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en een broodfonds is SharePeople. Ook dit initiatief is er voor zzp'ers die wel zekerheid zoeken, maar daar niet te veel voor willen betalen.

Het concept is eenvoudig, omdat je je online kunt aanmelden. Je betaalt eenmalig inschrijfkosten, en daarna een maandelijks bedrag. Er is geen sprake van verplichte bijeenkomsten en je hoeft geen spaarinleg te doen. En word je ziek? De onafhankelijke arbodienst beoordeelt de situatie, waarmee het initiatief ervoor zorgt dat snel goed duidelijk wordt wat er aan de hand is.

Op die manier is SharePeople makkelijker dan een traditionele AOV, maar is het niet nodig om je aan te sluiten bij een grotere groep ondernemers. Net als bij een broodfonds krijg je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering voor max. 2 jaar. Minder geschikt dus voor diegenen die zich in willen dekken voor een langere periode.

Tip: Je kunt ervoor kiezen om een AOV  te combineren met SharePeople of een broodfonds, waarmee je soms een maandelijks een lager bedrag per maand betaalt, maar toch op de lange termijn gedekt bent. Lees meer hier.

Aansprakelijkheid

Je doet als zzp'er natuurlijk je uiterste best om de hoogste kwaliteit te bieden en als het even kan voor een zo scherp mogelijk tarief. Dat neemt niet weg dat er altijd een keer iets mis kan gaan, zowel in het werk dat je levert als wanneer je bij de klant op locatie bent. Dus gaat er iets stuk van je klant of geef je een advies dat verkeerd uitpakt? Dat kan grote gevolgen hebben, vooral als je werkt aan omvangrijke projecten.

Waarom verzekeren voor aansprakelijkheid?

Je bent als zzp'er zelf verantwoordelijk voor het werk dat je levert en voor de momenten dat je bijvoorbeeld bij de klant op locatie bent. Dat betekent in de praktijk dat je ofwel een flinke buffer moet aanhouden, of dat je moet zorgen voor een goede verzekering die eventuele schade dekt.

Als het gaat om een vaas die je omstoot of koffie die over een laptop heen gaat kun je natuurlijk besluiten om de kosten daarvan zelf te betalen. Als je als klusjesman per ongeluk in een leiding boort kan de schade aan bijvoorbeeld de vloer vanwege lekkage, maar ook het herstellen van de leiding aardig in de papieren lopen. Je kunt ook denken aan een IT-advies dat niet klopt waardoor de systemen een dag lang uitvallen en het bedrijf onbereikbaar is. Eventuele claims gaan dan niet om duizenden euro’s, maar om een veelvoud daarvan. Het is in die gevallen belangrijk om goed verzekerd te zijn, waarmee je voorkomt dat de rekening volledig op jouw bord terecht komt.

Zodra je besluit aan de slag te gaan als zzp'er of ondernemer ben jij het die verantwoordelijk is voor deze eventuele claims en kosten. Je kunt niet terugvallen op een werkgever die zich daarvoor verzekert. Zorg er daarom voor dat je de risico’s goed doorneemt, je bekijkt welke dekkingen er beschikbaar zijn en je besluit om je wel of niet te verzekeren. De verzekeringen zijn (wettelijk) niet verplicht, dus je bepaalt zelf of je daar in jouw situatie gebruik van wilt maken.

Ben je benieuwd welke verzekeringen belangrijk zijn? Kijk in ieder geval naar de volgende dekkingen voor zzp'ers:

 • Beroepsaansprakelijkheid

 • Bedrijfsaansprakelijkheid

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het is belangrijk om de verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid niet te verwarren met beroepsaansprakelijkheid. Het gaat met deze dekking om gevallen waarbij jij of één van je medewerkers schade toebrengt aan spullen of aan personen.

Het traditionele voorbeeld dat verzekeraars noemen is de dure vaas bij klanten of opdrachtgevers, die je per ongeluk omver loopt. De verzekering lijkt daarmee op die van de persoonlijke aansprakelijkheid, waarvoor je je met een aansprakelijkheidsverzekering kunt indekken.

Naast het weinig aansprekende voorbeeld van het omlopen van een vaas bevat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak enkele zeer belangrijke dekkingen voor jou als ondernemer. Zo is vaak de werkgeversaansprakelijkheid verzekerd, dat betekent dat schade die jouw werknemers lijden tijdens het werk gedekt is. Je kunt denken aan een werknemer die in de opslag van je winkel van de trap valt, bijvoorbeeld. Naast werkgeversaansprakelijkheid is productaansprakelijkheid vaak ook meeverzekerd. Productaansprakelijkheid kan een risico op claims met zich meebrengen als jij als ondernemer producten verkoopt, produceert of bewerkt. Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die geleden wordt door een gebrek in het product, zoals bijvoorbeeld een aquarium dat lekt door een fabricagefout of een telefoonoplader die vanwege een fabricagefout de accu van een smartphone om zeep helpt.

Tip: Je kunt zelfs aansprakelijk worden gesteld voor producten die je zelf niet hebt geproduceerd, specifiek wanneer het product uit het buitenland komt. 

 

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt in tegenstelling tot de bedrijfsaansprakelijkheid geen tastbare schade, zoals aan spullen of personen, maar enkel financiële schade. 

Deze financiële schade moet dan veroorzaakt zijn door een fout van jou als ondernemer. Zo’n fout kan heel kostbaar blijken, bijvoorbeeld als de opdrachtgever of klant het werk stil moet leggen, er hoge kosten ontstaan of als er reputatieschade opgelopen wordt. Je kunt te maken krijgen met ingewikkelde juridische claims, voor bedragen die je waarschijnlijk niet zomaar op de (zakelijke) spaarrekening hebt staan. Met een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid (BAV) voorkom je dat je hier zelf verantwoordelijk voor bent. 

De verzekering dekt allereerst de claim die een opdrachtgever of klant indient. Daarnaast kun je rekenen op dekking voor de kosten van verweer, zoals de proceskosten en de kosten van juridische bijstand.

Rechtsbijstand

Ook al heb je weinig tot nooit te maken met juridische conflicten, je kunt deze niet altijd voorkomen. Soms hoeft het niet eens aan jou te liggen, maar leidt de situatie van de ander ertoe dat je niet anders kunt dan een jurist of advocaat inschakelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een geschil met een leverancier, maar ook een geschil met je opdrachtgever over afspraken die jullie in een contract hebben gemaakt.

Bij de meeste rechtsbijstandverzekeraars is er standaard een dekking voor incassobijstand. Dat betekent dat de incasso-afdeling van de verzekeraar een vordering kan overnemen van je. Dan hoef je onbetaalde rekeningen niet te laten lopen, maar je hoeft er ook niet steeds voor naar een los incassobureau.

Het is te hopen dat je het niet uit ervaring weet, maar juridische hulp pakt altijd duurder uit dan je zou denken. Dus weigert een opdrachtgever je te betalen, krijg je te maken met een vervelend conflict of moet je schade verhalen en werkt de verzekeraar van de tegenpartij niet bepaald mee? In al die gevallen kun je gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering voor zzp'ers. Het is een zakelijke dekking, waarmee je ervoor zorgt dat er een jurist naast je zal staan, zodra je op dat vlak hulp nodig hebt.

Een aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand biedt dekking in een aantal belangrijke situaties:

 • Conflicten over contracten
  Ben je een verbintenis of contract aangegaan met jouw klant of afnemer? Met een opdrachtgever of juist met een leverancier? Zodra dit tot problemen leidt bestaat de kans dat jullie er samen helaas niet uitkomen. Een rechtsbijstandverzekering garandeert dan dat je voordelig gebruik kunt maken van juridische hulp.
   

 • Verhalen van schade
  Heb je letselschade of materiële schade opgelopen, waar wat jou betreft de tegenpartij aansprakelijk voor is? Zelfs als de schuldvraag heel goed te beantwoorden is, betekent dit niet dat de (verzekeraar van de) andere partij zomaar mee zal werken. Een rechtsbijstandverzekering kan je helpen de schade te verhalen.
   

 • Problemen met koop, huur en onderhoud
  Ontstaat er een conflict rondom de koop, huur of het onderhoud van een bedrijfsruimte waar je gebruik van maakt? De belangen kunnen hoog oplopen, waardoor het prettig is om terug te kunnen vallen op een jurist die met je meekijkt.
   

 • Juridische conflicten
  Lukt het niet om een onbetaalde factuur alsnog te innen? Na het incassotraject is het soms nodig om ook juridische stappen te ondernemen. Vooral bij grotere bedragen is het niet verstandig om het er zomaar bij te laten zitten. Een rechtsbijstandverzekering komt dan goed van pas.

Tip: Soms is rechtsbijstand of kosten voor verweer bij een aanspraak ook gedekt door je bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar, beroepsconflicten kunnen erg complex zijn, waardoor een dekking met rechtsbijstand altijd gewenst is.

 • Overige ZZP-verzekeringen
  Ben je benieuwd naar typische ZZP-verzekeringen waar je misschien niet meteen aan denkt, maar die wel belangrijk kunnen zijn? Afhankelijk van de manier waarop je onderneemt en de branche waarin je actief bent kan het verstandig zijn om ook andere verzekeringen af te sluiten. 

Ben je benieuwd om welke verzekeringen het gaat? We zetten er een aantal voor je op een rij:

 • Inventaris en goederenverzekering /Elektronica

 • Zakelijke autoverzekering

 • Cyberverzekering

Inventaris- en goederenverzekering / elektronicaverzekering

Ondanks dat het meeste werk tegenwoordig remote plaatsvindt hebben veel bedrijven nog altijd een kantoor. Tenzij je een co-working space huurt, betekent dit dat je hebt geïnvesteerd in de inrichting, zoals werkplekken, vergaderruimtes en andere aankleding (inventaris en huurdersbelang).

Daarnaast beschikken veel bedrijven over de nodige elektronica. Het minimale is een laptop, maar afhankelijk van de werkzaamheden beschikken velen ook nog over andere elektronica zoals een printer of bijvoorbeeld audiovisuele apparatuur.

Het risico op schade aan je spullen - inventaris of elektronica - heeft met name te maken met het risico van brand, diefstal of andere vormen van beschadiging. Met een inventaris en goederenverzekering en/of met een elektronicaverzekering kun je je indekken tegen deze risico's.

Een elektronicaverzekering dekt ook schade die buiten de deur ontstaat. Als jij bijvoorbeeld je laptop laat vallen is dit ook gedekt onder de verzekering. Dat zorgt ervoor dat jij snel weer verder kunt als er een ongelukje gebeurt.

Zakelijke autoverzekering

Rijd je als zzp'er een zakelijke auto die je gebruikt voor meer dan het woon-werkverkeer of om klanten te bezoeken? Dan heb je een zakelijke autoverzekering nodig.

Tip: Staat de auto op naam van jouw eenmanszaak? Je mag de premie voor de zakelijke autoverzekering aftrekken van de aangifte omzetbelasting. Dat betekent dat je daar relatief voordelig gebruik van kunt maken, waardoor de netto kosten misschien wel meevallen.

De hoogte van de premie hangt af van het type voertuig dat je verzekert. Rijd je met een personenauto, een bestelauto of een bestelbus? Dit heeft invloed op de kosten. Andere belangrijke factoren zijn je leeftijd, het aantal opgebouwde schadevrije jaren maar ook de plek waar je woont. In bepaalde wijken kan de premie hoger zijn als er de afgelopen jaren veel diefstallen gepleegd zijn bijvoorbeeld.

Cyberverzekering

Een verzekering waar je misschien niet meteen aan denkt is de cyberverzekering. En toch is het een interessante en belangrijke dekking, omdat je ook als zzp'er natuurlijk een aantal digitale risico’s loopt. Dus heb je een website die belangrijk voor je is, gebruik je systemen voor klanten of verzamel je (natuurlijk helemaal AVG-proof) gegevens die niet zomaar uit mogen lekken? In al die gevallen is het verstandig om in ieder geval goed te kijken naar de verzekering voor cyberrisico’s. Daarmee voorkom je hoge kosten bij problemen en weet je zeker dat er een technisch specialist beschikbaar is om je bij te staan als je hulp nodig hebt.

Met de cyberverzekering voor onder andere zzp'ers kun je rekenen op een uitgebreide dekking:

 • Systeeminbraak
  Wordt er ingebroken in jouw systemen of krijg je te maken met het verlies of de beschadiging van data? Er kan sprake zijn van grote gevolgen, waardoor een cyberverzekering interessant is.

 • Privacy
  Criminelen proberen ook bij zzp'ers steeds vaker privacygevoelige gegevens en data te stelen. De gevolgen daarvan zijn verzekerd, inclusief de aansprakelijkheidsschade die er kan ontstaan.

 • Cyberaansprakelijkheid
  Schendt jouw website onbedoeld het auteursrecht, verspreid je een virus of verspreid je laster zonder dat je dit doorhebt? Met deze verzekering voorkom je dure claims of andere schades.

 • Hacking
  Hackers vallen ook steeds meer websites van zzp'ers aan, dus als dit een belangrijk kanaal voor je is kan de verzekering interessant zijn.

 • First Response-vergoeding
  Heb je snel een specialist nodig die voor je aan de slag gaat? De verzekeraar vergoedt de kosten die je daarvoor maakt, terwijl de expert je snel kan helpen de problemen op te lossen.

 • Bedrijfsschade
  Krijg je te maken met uitval van de systemen of is de webshop tijdelijk onbereikbaar? Net als wanneer er een machine uitvalt of als de voorraden bederven is dat hiermee netjes gedekt.

Dit artikel is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Gekko en Insify. Geschreven door verzekeringsadviseur Bob Franke. Als je nog steeds twijfelt over welke verzekeringen je nodig hebt voor jouw onderneming, plan dan een gratis adviesgesprek met Bob hier.

Als je meer wilt weten over Insify en hun missie om eerlijke en transparante verzekeringen voor freelancers en kleine ondernemingen te bieden, lees hier meer. Of bekijk de zakelijke verzekeringen van Insify op hun website: www.insify.nl.

Business tips