Factuur Financiering op Gekko

Vorige week heeft Gekko in samenwerking met de Rabobank Factuur Financiering gelanceerd. Hiermee kun je op basis van de facturen die je via Gekko verstuurd, financiering krijgen via de Rabobank. Dat heet ook wel factoring maar hoe werkt dit precies? En waar moet je op letten als je van dit soort faciliteiten gebruikt maakt? Spoiler alert, het is niet voor iedereen maar kan wel een uitkomst bieden.

Wat is factuur financiering of factoring?

In het kort is factuur financiering, ook wel factoring genoemd, is in principe niets anders dan een financiering aangaan op basis van het geld wat je nog krijgt van een klant. Dus in plaats van dat je wacht totdat je klant jou later betaalt, krijg je het geld alvast eerder van een andere derde partij (in het engels heet die derde partij een “factor” vandaar de naam “factoring”). De derde partij rekent hiervoor kosten en als je dus aan factuur financiering doet krijgt dus iets minder van de derde partij dan je zou krijgen als je zou wachten totdat je klant zelf betaalt. Je betaalt dus voor het feit dat je eerder je geld krijgt. 

Er zijn heel veel verschillende smaken voor deze vorm van financiering. Je kan bijvoorbeeld een factuur verkopen aan een derde partij die vervolgens de factuur voor je int. Of je kan het bedrag zelf innen en de factuur alleen gebruiken als een soort onderpand voor het aangaan van een financiering. Hoe dan ook hebben al deze vormen van financiering gemeen dat je op basis van reeds geleverde diensten die nog niet zijn betaald, geld ontvangt van een derde partij die niet onderdeel is van de transactie. 

Voor de puristen onder ons: “factoring” betekent officieel dat je de titel van de schuld overdraagt aan een derde partij. Dus de derde partij “koopt” jouw debiteuren en int deze vervolgens zelf. Andere vormen waarbij je de debiteuren en het risico op wanbetaling niet wordt overgedragen zijn officieel geen factoring maar worden in praktijk wel veel gebruikt. En in spreektaal worden al deze vormen ook gewoon factoring genoemd. 

Waarom is factoring ooit bedacht

Factoring is een onderdeel van handelsfinanciering en is al eeuwenoud. Origineel is het in de middeleeuwen ontwikkeld als een manier om handelaren sneller en gemakkelijker beschikking te geven over het geld dat ze met de goederen die ze verzenden verdienen en zo de overzeese handel te bevorderen. Want destijds moest er een behoorlijke investering worden gedaan om te kunnen handelen. Denk bijvoorbeeld maar aan wat er allemaal noodzakelijk is om goederen van één land naar een ander land te brengen. Het inkopen van de goederen, het charteren van het schip, het samenstellen van de crew, het verzekeren tegen schipbreuk, etc. Dat moest allemaal door de handelaar vooraf worden gefinancierd. En zolang de klant niet betaalde, zat er dus veel geld vast in dat transport, wat weken en soms wel maanden kon duren. 

Bovendien was het vervolgens ook nog een heel gedoe om de betaling te ontvangen en weer naar de handelaar te krijgen. Want de betaling was natuurlijk bij aflevering van de goederen en om dat geld weer terug bij de handelaar te krijgen moest weer een hele reis worden ondernomen. Het was dus veel gemakkelijker voor de handelaar om een derde partij (zoals een bank)  in de arm te nemen die op het moment dat het schip vertrok. Die partij nam de debiteur over en incasseerde de betaling bij levering van de goederen. Het was natuurlijk extra efficiënt als de financierende bank vanuit beide landen opereerde. Want zo kon de bank het geld wat in het andere land werd ontvangen daar weer gebruiken om een nieuwe financiering af te sluiten voor het vervoer van goederen terug. Dan hoeft de bank ook niet het geld terug te brengen naar waar de goederen vandaan komen maar kan het direct worden ingezet voor een nieuwe financiering. Een win-win dus voor zowel de bank als de handelaar. 

Hoe factoring tegenwoordig wordt toegepast

Na deze korte beschrijving hoe ons banksysteem is ontstaan, weer terug naar de huidige tijd waarin factoring nog steeds op grote schaal wordt toegepast in de handelsfinanciering. Denk bijvoorbeeld maar aan goederen die gemaakt worden in china en per boot worden verzonden naar Rotterdam. Zo’n boot doet er enkele weken over om aan te komen op bestemming. En tot die tijd krijgt de handelaar niet betaald voor zijn goederen maar zit het geld wat hij voor die goederen en het vervoer heeft betaald wel “vast” op het schip. En bij een dergelijk vrachtschip heb je het dan al snel over vele tientallen miljoenen waar een handelaar niet bij kan. In dat soort gevallen wordt nog steeds factoring gebruikt door een dergelijke handelaar om zich te kunnen financieren. 

Echter, tegenwoordig wordt factoring ook op een kleinere schaal toegepast. Denk bijvoorbeeld maar aan de bouw. Hierin wordt het steeds normaler voor onderaannemers om zakelijke facturen aan hoofdaannemers te gebruiken om zichzelf te financieren. Stel bijvoorbeeld dat er een project is afgerond maar je moet nog 2 maanden wachten op je geld, dan kan dat tot een vervelende situatie leiden. Want personeelskosten lopen gewoon door en nieuwe projecten moeten ook voorgefinancierd worden. Daarom komt het vaak voor dat dergelijke facturen worden gefactored aan een derde partij.

Dit soort kleinschalige factoring wordt meestal niet meer door traditionele banken gedaan maar door startups. Denk bijvoorbeeld maar Floryn, Freelance Factoring of Finqle. Allemaal relatief nieuwe partijen die de plek van traditionele banken in factoring hebben overgenomen. De reden hiervan is hoofdzakelijk dat traditionele banken de juridische vereisten en risico’s van dit soort financiering te hoog vinden en zich langzaam hebben teruggetrokken uit deze markt. Hierdoor is er plek ontstaan voor dit soort nieuwe partijen.

Is factoring of factuur financiering wel iets voor ZZP’ers?

Factoring is dus in recente jaren uitgebreid naar andere soorten bedrijven dan traditioneel het geval. En ook de exacte dienst is iets aangepast. Sommige factoring bedrijven nemen bijvoorbeeld niet het risico dat de klant niet betaalt over. Of bieden incasso diensten aan op het moment dat dat gebeurd. Er zijn een stuk meer verschillende smaken dan vroeger (en vandaar dat men het tegenwoordig vooral over factuur financiering heeft en niet factoring; factoring is een specifieke vorm van factuur financiering). Maar daarmee rijst de vraag: is factoring / factuur financiering ook iets voor kleinere bedrijven zoals zzp’ers? 

Het antwoord hierop ligt natuurlijk aan een hoop factoren. Bovendien geven wij in dit stuk slechts een mening op basis van de feiten maar die feiten kun je ook anders interpreteren dan wij. Echter, in heel veel gevallen zeggen wij dat je als kleine ondernemer beter niet gebruik kan maken van factoring. En dit heeft drie belangrijke redenen: grote van de aanbieders, kosten en andere mogelijkheden tot financiering. 

Waarom sommige bedrijven wel factoring gebruiken maar zzp’ers juist niet

Deze laatste twee zaken hangen samen. De kosten van factoring zijn namelijk erg hoog. Het was zeker niet ongebruikelijk dat de rentepercentages op dit soort kortlopende leningen boven de 30% lagen. En al zijn de kosten recentelijk minder geworden omdat er dankzij nieuwe aanbieders meer concurrentie is gekomen, het is ongebruikelijk dat dit onder de 25% ligt. Dat klinkt niet aantrekkelijk, maar voor de bedrijven voor wie factoring is gemaakt valt dit wel mee. Dit zijn namelijk vaak BVs die op geen andere manier financiering kunnen krijgen. Want de meeste financiers (lees: banken) zijn dusdanig risico avers dat veel BVs zelfs moeite hebben om een creditcard af te sluiten. Laat staan dat ze grote sommen geld kunnen lenen.

Echter, als een dergelijke partij als onderpand een nog te betalen factuur kan inbrengen, wordt het risico van de financiering een stuk lager. Tenslotte, zelfs al zou het bedrijf zijn schulden niet terug kunnen betalen, dan kan de financierder gewoon het geld innen bij de klant. Bovendien kan een financierder hier dus een hele hoge rente voor vragen. Want zoals uitgelegd hebben de bedrijven in kwestie niet zoveel keus wat betreft financiering. De meeste bedrijven die financiering gebruiken staan al met de rug tegen de muur en accepteren het hoge percentage. Het gaat tenslotte om een kortlopende lening waardoor de rente veel lager lijkt. En bovendien heeft het bedrijf geen andere optie.

Als je naar een factoring maatschappij toe gaat, lijken de percentages vaak een stuk lager dan we hier noemen. Zo zal men nooit zeggen dat ze meer dan 30% rente vragen. In plaats daarvan zul je te horen krijgen dat je bijvoorbeeld 3.5% kosten betaald. Echter, dan wordt er vanuit gegaan dat je klant een maand later betaalt. Dus in wezen betaal je dan 3.5% rente over een lening die je een maand later zou terug betalen. Stel dat je dat iedere maand zou doen met iedere keer een factuur van bijv 1000 EUR dan zou je dus in 1 jaar 1000 x 3.5% x 12 = 420 EUR betalen. Maar effectief leen je in die gehele periode maar 1000 EUR (en NIET 12.000 EUR want je betaald je lening de facto iedere maand weer terug en gaat dan weer een nieuwe lening aan). Vandaar dus dat een service percentage van 3.5% eigenlijk neerkomt op 42% rente per maand. Op het eerste gezicht valt het dus wel mee, maar het zijn hele hoge percentages.

Het verschil met zzp’ers zit hem erin dat zzp’ers meestal wel andere opties hebben om zichzelf te financieren. Want de meeste zzp’ers zijn eenmanszaken die persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de leningen die ze afsluiten. In plaats van dus naar een factoring maatschappij te gaan om het einde van de maand te halen, kun je als kleine ondernemer ook gewoon rood staan op je privé rekening. Dat is veel goedkoper (ipv een percentage boven de 30% betaal je dan maar het wettelijke maximum van tussen de 10% en 16% rente). En bovendien is het veel sneller en gemakkelijker dan door het proces heen gaan van een factoring bedrijf. Rood staan is tenslotte niet moeilijk.

Daarbij is het goed om te realiseren dat veel zzp’ers bij bepaalde aanbieders helemaal niet terecht kan. Zo vragen sommige factoring bedrijven om facturen van minimaal 5000 EUR en worden facturen met een lagere waarde helemaal niet in behandeling genomen. Dus dan vallen veel facturen van zzp’ers al af.

Vooral dit laatste is misschien een beetje een generalisering. Want uit onze ervaring blijkt dat er tegenwoordig heel veel kleinere bedrijven zijn die factuur financiering allemaal tegen net iets andere voorwaarden aanbieden. En sommige passen wellicht perfect bij jou als zzp'er. Tenslotte biedt Gekko zelf sinds kort ook Factuur Financiering van onze partner Rabo aan, al is dat omdat wij vinden dat zij deze dienst het beste aansluit bij de behoeftes van kleine ondernemers.

Waarom Gekko toch Factuur Financiering aanbiedt via de Rabobank

Dus conclusie: factoring is niet echt iets voor kleine ondernemers. En vorige week heeft Gekko een samenwerking met de Rabobank aangekondigd waarin we aankondigen dat we zoiets gaan aanbieden… Wat klopt hier niet?

We begrijpen je scepsis. Maar zoals we hierboven al aan hebben gegeven is het goed om te realiseren dat er veel verschillende types van factuur financiering zijn. En wij denken dat Rabobank hier een dienst aanbiedt die beter aansluit bij de behoeftes van kleine ondernemers dan veel andere dienstverleners. 

Allereerst zijn er de kosten: die liggen met 1.2% (zie bijsluiter) een stuk lager dan bij concurrenten en is meer vergelijkbaar met het rood staan op je rekening. Dat komt omdat de lening niet gestructureerd is als een traditionele factoring financiering, maar als een “normale” zakelijke lening. Hierdoor gaat om de kredietwaardigheid van het hele bedrijf in plaats van alleen de factuur en daardoor is de rente lager.

Bovendien maakt dat de lening makkelijker en begrijpelijker. In het geval van een zakelijke lening hoeft zowel de ondernemer als de Rabobank niet na te denken over wie precies moet betalen op het moment dat de klant niet kan of wil betalen en wie daarover contact heeft met de klant. De Rabobank verstrekt een lening aan de ondernemer en die moet de ondernemer terugbetalen ongeacht of de klant nu wel of niet betaalt (de factuur dient niet als een soort onderpand). Al het contact met de klant loopt dus ook zoals het normaal ook zou lopen: via de ondernemer. Dat maakt het wel zo duidelijk voor zowel de Rabobank, de ondernemer en de klant zelf.

En dat zie je ook weer terug in hoe gemakkelijk de lening is af te sluiten. Bij de Rabobank hoeft bijvoorbeeld niet aan de klant worden gevraagd of de factuur wel valide is en de diensten en producten zijn geleverd. Dat kost namelijk niet alleen tijd, maar zorgt ook voor irritatie bij je klant. In plaats daarvan wordt er alleen gekeken naar de kredietwaardigheid van de ondernemer en dat is een stuk sneller gedaan. En bovendien is daarmee ook het bedrag dat kan worden geleend een stuk lager dan bij andere aanbieders. Rabobank financiert al vanaf €1000.

Wat voor Gekko doorslaggevend was om toch Factuur Financiering aan te bieden

Dus Rabobank biedt erg veel gemak en een stuk betere prijzen. Maar doorslaggevend om Factuur Financiering aan te bieden was dat een gedeelte van onze eigen gebruikers dit soort diensten op prijs stelt. Een gedeelte van de Gekko gebruikers wil nu eenmaal de mogelijkheid hebben om geld te kunnen lenen of niet te hoeven wachten tot een factuur is betaald.

Wij geloven dat Rabobank een dienst aanbiedt die hier goed bij aansluit. Bovendien vonden wij het aantrekkelijk dat de Rabobank zakelijke leningen op basis van verstuurde maar nog niet betaalde facturen aanbiedt. Hierdoor wordt het moeilijker voor een ondernemer om leningen aan te gaan die hij of zij eigenlijk niet kan terugbetalen. Tenslotte gaat het hier over bedragen waarvan je verwacht dat jouw klant dit bedrag anders een maand later zou hebben betaald. Je stopt jezelf dus niet in schulden die je later niet kan terug betalen. 

Disclaimer: alles wat we hier zeggen over factoring en Factuur Financiering van de Rabobank is de mening van Gekko. Wij hebben ervoor gekozen om deze dienst van Rabobank aan te bieden en hier leggen we uit waarom wij dat hebben gedaan. Rabobank is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit stuk. En bovendien moet iedereen er mee rekening houden dat geld lenen, geld kost. En dat geldt ook voor de dienst van Rabobank die je via Gekko kan afnemen. Bekijk de financiële bijsluiter van de Rabobank voor gedetailleerde informatie over dit product en de risico’s hierop.

Business tips