Aantal zzp'ers in Nederland groeit

In 2018 is het aantal zzp’ers in Nederland flink gegroeid, met maar liefst 5 procent. Hoeveel zzp’ers zijn er precies in Nederland? Deze week duiken we in de cijfers en zetten we de belangrijkste statistieken voor je op een rijtje.

 

Aantal bedrijven groeit met 5% in 2018

Bij bedrijven denk je misschien snel aan Shell en Unilever, maar wist je dat het merendeel van de Nederlandse bedrijven eigenlijk helemaal niet zo groot is? Nederland telt nu ruim 1,8 miljoen ondernemingen (bron: CBS*) en 63 procent daarvan is zzp'er.

Het totaal aantal ondernemingen is in het afgelopen jaar (2018) gegroeid met 5% (bron: KVK) en deze trend is niet nieuw. Al vanaf 2016 is er een groei waargenomen (4% in 2017 en 3% in 2016) en dat heeft vooral te maken met het toenemend aantal zzp’ers. 

Tabel aantal ondernemingen Nederland

Bedrijfscijfers in Nederland voor het 1e kwartaal van 2018 en 2019

 

Wat ook positief bijdraagt aan de groei van het aantal ondernemingen in Nederland, is dat er minder bedrijven failliet zijn gegaan in het afgelopen jaar. Er is een daling te zien van 2% t.o.v. 2017 (bron: KVK)

Tip, begin jij ook voor jezelf? Zorg dat je vanaf het begin eenvoudig je kosten en betaalde BTW goed bijhoudt. Dat kan je heel eenvoudig doen met de Gekko Bonnen App. Zo weet je zeker dat je dat alvast goed geregeld hebt en kan focussen op je nieuwe bedrijf.

 


Grootste toename van ondernemingen in Noord- en Zuid-Holland

Ook meldt de KvK een bovengemiddeld groei van het aantal ondernemingen in de drie Randstad-provincies in de afgelopen vijf jaar. Provincies die de grootste groei laten zien zijn Noord- en Zuid-Holland.

Hoewel het aantal bedrijven in elke branche is gestegen, zien we wel een paar flinke uitschieters. De grootste toename in 2018 is te zien in de energiebranche (9,3%), de bouw (5,1%) en de zorg (5,8%). De branche Zakelijke Diensten is de grootste branche met bijna 500.000 geregistreerde ondernemingen in het Handelsregister.

 

Gemiddelde leeftijd van ondernemer is 46 jaar

De verdeling van mannelijke en vrouwelijke ondernemers is gelijk gebleven in 2018 (bron: KVK). Ongeveer 64% van de ondernemers is man en 36% is vrouw. De gemiddelde leeftijd van een ondernemer is 46 jaar. Het aantal ondernemers dat niet in Nederland is geboren nam wel iets toe in 2018 (van 14% naar 15% in 2018). Ondernemers van Turkse afkomst vormen de grootste groep, gevolgd door Polen en Suriname.

 

8 procent doorgroei van zzp’er naar MKB

Veel zzp’ers hebben de ambitie om door te groeien met hun start-up. Dit begint natuurlijk met het hebben van een goed idee en daarna het aannemen van mensen.

Wat goed is om te weten: je bent niet de enige. Ongeveer 8% van de zzp’ers neemt personeel aan en groeit door naar een MKB-bedrijf. Misschien beginnen deze medewerkers na een tijd ook wel weer hun eigen bedrijf met de ervaring die ze hebben opgedaan?


10 procent van de werkenden in EU is zzp'er

Het groeiend aantal zzp’ers en ondernemers is in Nederland al langere tijd een trend. Hoe is Nederland te vergelijken met andere landen binnen de EU?

In de Europese Unie is gemiddeld 1 op de 10 werkenden tussen de 15 en 75 jaar een zzp’er (bron: CBS). Bovenaan de lijst staat Griekenland met ruim 22% zzp’ers, gevolgd door Roemenië met ruim 17% zzp’ers.

Als verklaring voor deze hoge percentages in Griekenland en Roemenië noemt het CBS het grote aandeel van zzp’ers in de agrarische sector. Het land met het minste aantal ondernemers is Denemarken. Minder dan 5% van de beroepsbevolking in Denemarken is werkzaam als zzp’er.

Grafiek aantal zzp’ers in de EU

Nederland koploper binnen de EU met groei van zzp’ers

Hoe doet Nederland het op deze lijst? Nederland staat op de 7e plaats met ruim 12% zzp’ers. We scoren hiermee niet ver van het Europees gemiddelde.

Opvallend is dat Nederland veel meer zelfstandigen heeft dan Denemarken (4,7%), Duitsland (5,4%), Zweden (6%), Oostenrijk (6,2%) en België (9,4%). Dat zijn toch landen waar wij ons vaak mee vergelijken.

Nederland is koploper als het gaat om de groei van zzp’ers. Terwijl het aantal zzp’ers in buurland Duitsland afneemt, is het aantal zzp’ers in Nederland met 3,7% toegenomen. Dit is meer dan enig ander land in de EU.


Meer zzp'ers door vergrijzing en jonge start-ups

Één verklaring voor de groeitrend van het aantal zzp’ers in Nederland is de vergrijzing. Steeds meer ouderen komen niet meer aan een baan en beginnen voor zichzelf. Aan de andere kant is er door de de vergrijzing meer zorg nodig en deze zorg wordt vaak geboden door zzp’ers.

Daarnaast zijn er steeds meer jongeren die liever een hippe start-up beginnen in plaats van voor een grote organisatie werken. Tegenwoordig is het niet ongewoon om voor jezelf te beginnen en kan dat ook makkelijk. Nederland telt ruim 600 flexwerklocaties waar je met gelijkgestemde zzp’ers kunt werken aan je bedrijfje.


Nederland heeft stimulerend klimaat voor zzp’ers

Maar ook het Nederlandse overheidsbeleid draagt bij aan de groei van het aantal ondernemers. Het is vaak goedkoper voor een bedrijf om een zzp’er aan te nemen dan een vaste werknemer. Met een zzp’er halen bedrijven zich veel minder fiscale regelingen en verplichtingen op de hals. Tegelijkertijd leveren zzp’ers voor een bedrijf veel flexibiliteit op, omdat ze niet op de loonlijst staan.

Toch komt er vanuit de overheid en verschillende belangengroepen steeds vaker de roep om deze wetgeving te veranderen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als er nieuwe wetgeving wordt doorgevoerd, deze groeitrend gekeerd wordt.


Voor nu zeggen wij; succes met de zaken!

 

*Het CBS geeft iets lagere aantallen aan van het aantal ondernemingen dan de KvK. Waarom? Lees de CBS uitleg.

Announcements