Verschil administratie en boekhouding

Er zit een klein verschil in administratie en boekhouding van een bedrijf. Het verschil is namelijk dat de boekhouding een onderdeel is van de gehele administratie. Wat dat betreft gaat de boekhouding uitsluitend over de financiële administratie. 

Administratie

De administratie is alles wat een bedrijf op papier of digitaal bewaart, zoals bonnen, facturen, contacten, documenten en meer. Dit is belangrijk omdat de Belastingdienst wil dat bedrijven deze gegevens bijhouden en bewaren. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van:

De administratie van je bedrijf kun je geheel digitaal in Gekko bijhouden, zo hoef je bijvoorbeeld niet al jouw papieren bonnetjes te bewaren.

Boekhouding

De boekhouding is een onderdeel van administratie en gaat alleen over de financiële administratie, zoals facturen en het bijhouden van kosten. De facturen en kosten zijn onderdeel van de winst- en verliesrekening. Daarnaast is het bijhouden van de balans een onderdeel van de financiële adminstratie dat gaat over het bijhouden van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) van een bedrijf. De balans en de winst- en verliesrekening samen vallen onder de jaarrekening die ook in Gekko is terug te vinden.

Het verschil tussen administratie en boekhouding is dus dat boekhouding alleen over financiën gaat, terwijl administratie alle informatie bevat die een bedrijf nodig heeft om draaiende te houden.