Activa

Wat zijn activa? Activa zijn alle bezittingen van je bedrijf, zowel materiële bezittingen als liquide middelen (monetaire bezittingen). Activa bestaat uit vaste en vlottende activa. Denk bij vaste activa aan bezittingen die op lange termijn in je bedrijf zitten. Vlottende activa zitten daarentegen maar voor een korte periode in je bedrijf, maximaal ongeveer een jaar. In Gekko is het bedrag van de activa een optelling van het saldo van je bankrekening, cash & liquide middelen, debiteuren, en investeringen. Hieronder leggen we je uit hoe de activa in Gekko is opgebouwd.

Saldo bankrekening

Om te beginnen staat er bovenaan onder activa het saldo van je bankrekening, dit is gebaseerd op het saldo van je bankrekening dat is gekoppeld aan Gekko. Hier hoef je gelukkig niet veel aandacht aan te besteden aangezien dit automatisch wordt overgenomen als je bankrekening gekoppeld is aan Gekko.

Cash & liquide middelen

De volgende regel is cash & liquide middelen. Eigenlijk is dit gewoon het geld dat je nog op zak, in je kas, of onder je matras hebt liggen. Hier kun je alle overige monetaire bezittingen handmatig opgeven die nog niet in Gekko staan opgegeven. Het kan zijn dat je hier helemaal niets hoeft in te vullen. Deze regel kan je het beste dan ook als één van de laatste dingen op je balans controleren.

Debiteuren

De regel debiteuren (nog te ontvangen) is het geld waar jij nog recht op hebt dat nog niet is betaald aan jou. Onder debiteuren vallen klanten aan wie jij een factuur hebt verstuurd, maar waarvan de facturen nog niet zijn betaald. 

Investeringen

Het laatste wat onder activa valt zijn investeringen. Investeringen zijn grote uitgaven die je jaarlijks afschrijft, denk bijvoorbeeld aan een computer of een machine. Investeringen vallen vaak onder je materiële bezittingen en je vaste activa. 

Lees de FAQ 'Investeringen en afschrijvingen registreren' van Gekko om te weten hoe je investeringen registreert in Gekko.