Prinsjesdag

De derde dinsdag van september wordt in Nederland Prinsjesdag genoemd. Op de derde dinsdag van september begint de regering aan het nieuwe jaar. Het staatshoofd houdt een troonrede, en begint officieel het nieuwe parlementaire jaar. De minister van Financiën biedt de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. De miljoenennota wordt officieel tot Prinsjesdag geheimgehouden, al weten we allemaal dat het meestal niet lukt om dit geheim te houden. De regering geeft op Prinsjesdag aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Hierin geeft zij aan waar geld aan wordt uitgegeven en hoe dat wordt betaald (bijvoorbeeld hogere accijnzen of juist lagere belastingen)

De wijzigingen die worden gepresenteerd voor volgend jaar kunnen veel invloed hebben op ondernemers. De maatregelen kunnen zowel positief als negatief uitpakken voor de financiële situatie van je bedrijf. De belastingen kunnen worden aangepast en wetten worden aangepast. Zo kan je onder andere bepalen of je dit jaar nog een investering doet of beter kan wachten tot het volgende jaar.

Ieder jaar zoekt Gekko uit wat de impact voor zelfstandigen en zzp'ers is. Zie onze blogs uit 2022 en 2019 over Prinsjesdag.