AOV voor wie?

Een AOV, ook wel bekend als een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is een verzekering die afgesloten kan worden om personen te verzekeren van inkomsten in periodes van ziekte of anderen redenen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Hoewel een AOV wettelijk al automatisch geregeld is voor personen in loondienst, dient een zzp’er dit zelf te doen. Wanneer jij als zzp’er dus besluit om geen AOV af te sluiten, zal je ook geen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Het is voor een zzp’er dan ook interessant, maar vooral heel belangrijk om onderzoek te doen naar de voordelen van een verzekering. Door het afsluiten van een AOV zorg je immers voor een vangnet die zorgt dat jij jouw kosten in tijden van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid alsnog kan blijven doorbetalen.

AOV relevant voor Zzp

Veel zzp'ers denken mogelijk dat een AOV niet van toepassing is op hen, gezien de intensiteit binnen hun beroep aanzienlijk lager ligt dan in bijvoorbeeld de bouw. Maar ook mensen werkzaam op bijvoorbeeld kantoor kunnen in de ziektewet terecht komen.

Verder ben je niet enkel verzekerd voor op werk gerelateerde ongelukken, maar ook voor ongelukken die plaatsvinden in jouw vrije tijd.

Een andere misvatting is dat een AOV enkel van toepassing is als je ouder bent en al bijna met pensioen. Het afsluiten van een AOV is echter zowel relevant voor jong als oud, en voor zowel zzp'ers die werken op kantoor als in de bouw.

Hoe ziet een AOV eruit

Hoe jouw AOV er exact uit komt te zien en hoeveel de AOV in premie zal gaan kosten, dat bepaal je op het moment nog grotendeels zelf. Afhankelijk van de nieuwe wetgeving, zal in de toekomst de AOV er wel anders uit komen te zien. Zzp'ers zullen op grond van een mogelijke nieuwe wetgeving verplicht worden om een AOV af te sluiten, lees meer over de mogelijk nieuwe AOV wetgeving in Gekko's blog.

Voor nu hoef je als zzp'er overigens nog geen zorgen over te maken over de nieuwe AOV wetgeving, maar het is wel van belang dat je bewust van bent van de mogelijke wijziging. Zaken zoals je eigenrisicoperiode, de hoogte van de uitkering, en ook de looptijd van jouw AOV kan je nog volledig zelf bepalen. Let wel, keuzes zoals de lengte van de looptijd van jouw AOV verzekering hebben invloed op de hoogte van jouw premie. Hoe langer de looptijd des te hoger jouw premie. 

Mocht het afsluiten van een AOV alsnog niet aantrekkelijk voor je zijn of niet voldoen aan jouw wensen, zijn er ook alternatieven die jou verzekeren van een inkomen tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid.