Wat is AOV?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die bedoeld is om een inkomen te garanderen voor zzp'ers in geval van arbeidsongeschiktheid. Wanneer je verzekert bent en niet in staat bent om te werken als gevolg van ziekte, letsel of een handicap, dan biedt de AOV financiële ondersteuning.

De AOV werkt via een periodieke uitkering, meestal in de vorm van een maandelijkse uitkering, die bedoeld is om het verlies aan inkomen te compenseren. 

ZZP Vangnet

Het doel van de AOV is om ondernemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om de vaste lasten te blijven betalen en een inkomen te behouden, zelfs als je niet kunt werken. Het kan een belangrijk onderdeel zijn van het financiële plan als zzp'er om jezelf en ook je gezin te beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Wanneer je gaat starten als ondernemer, dan is een AOV misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar voor zzp'ers is er geen sociaal vangnet zoals dat voor werknemers bestaat. Als je arbeidsongeschikt wordt en niet kan werken, loop je het risico om jouw inkomen te verliezen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben, aangezien er geen werkgever is die een salaris doorbetaalt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Hoogte van de premie

Bij het afsluiten van een AOV worden verschillende aspecten in overweging genomen. Allereerst wordt gekeken naar jouw beroep als zzp'er. Sommige beroepen hebben een hoger risico op arbeidsongeschiktheid dan andere, en dit kan invloed hebben op de premie die moet worden betaald. Beroepen die als fysiek zwaar of risicovol worden beschouwd, zoals bouwvakkers of brandweerlieden, kunnen doorgaans hogere premies hebben dan beroepen met een lager risico.

Daarnaast wordt gekeken naar het gewenste verzekerde bedrag, dat gebaseerd is op het inkomen dat je wilt beschermen, vergelijkbaar met de 70% van een WIA uitkering. Ook wordt de eigenrisicoperiode vastgesteld, dit is de periode na het intreden van de arbeidsongeschiktheid waarin nog geen uitkering wordt ontvangen. Zo kan het een maand of twee duren voordat jouw verzekering ingaat. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie meestal is. Verder kan jouw leeftijd ook van invloed zijn op de premie. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het gewenste verzekerde bedrag en hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie zal zijn.

Niet alleen fysiek

Het is belangrijk om te benadrukken dat de AOV niet alleen bedoeld is voor fysieke arbeidsongeschiktheid, maar ook voor langdurige ziekten, mentale gezondheidsproblemen en andere beperkingen die het vermogen om te werken beïnvloeden. Bij sommige AOV aanbieders wordt er zelfs rekening gehouden met gezinsuitbreiding, waardoor je uitbetaald kunt krijgen bij een zwangerschap. Het doel van de AOV is om ondernemers de nodige financiële stabiliteit te bieden in tijden van arbeidsongeschiktheid, zodat je als zzp'er je kunt concentreren op jouw herstel zonder dat je zorgen hoeft te maken over jouw inkomen.

Aanvullende diensten

Sommige AOV's bieden aanvullende diensten naast de financiële uitkering. Dit kan bijvoorbeeld begeleiding bij re-integratie of advies op het gebied van gezondheid en preventie om het risico op arbeidsongeschiktheid te verminderen. Deze extra diensten kunnen waardevol zijn voor verzekerden, omdat het niet alleen financiële bescherming biedt, maar ook ondersteuning bij het herstel en de terugkeer naar werk.

Fiscaal voordeel

Ten slotte is het handig om te vermelden dat de premies voor AOV's vaak als aftrekpost kunnen worden opgegeven bij de inkomstenbelasting. Dit kan een fiscaal voordeel bieden voor zzp'ers. Door de premies van de AOV als aftrekpost op te geven, wordt het belastbaar inkomen verlaagd. Hierdoor wordt er minder inkomstenbelasting betaald, wat resulteert in lagere belastingen. 

Het opgeven van AOV-premies als aftrekpost vereist vaak dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In Nederland gelden bijvoorbeeld de volgende voorwaarden:

1. De AOV moet een zuivere inkomensverzekering zijn, gericht op het vervangen van verloren inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Andere verzekeringen, zoals ongevallenverzekeringen of ziektekostenverzekeringen, komen niet in aanmerking.
2. De AOV moet zijn afgesloten voor het behoud van het inkomen uit een onderneming, beroep of werkzaamheden.
3. De premies moeten daadwerkelijk zijn betaald en kunnen worden aangetoond met betalingsbewijzen.
4. De premies moeten worden afgetrokken in het jaar waarin ze zijn betaald.

Hoewel het opgeven van AOV-premies als aftrekpost een fiscaal voordeel kan bieden, is het belangrijk om te benadrukken dat de voordelen van een AOV verder gaan dan alleen belastingbesparingen. Een AOV biedt financiële bescherming en gemoedsrust bij arbeidsongeschiktheid, waardoor je als zzp'er in staat bent om je levensonderhoud te kunnen behouden en de financiële vaste lasten te kunnen blijven betalen, zelfs als je niet kunt werken.