AOV alternatieven

In het wiki artikel over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna AOV) is al de relevantie van het afsluiten van een AOV voor ondernemers uitgelegd.
Maar in sommige gevallen kan een AOV mogelijk minder aantrekkelijk zijn. Een reden hiervan kan zijn de kosten maar ook de voorwaarden die gesteld worden voor het afsluiten van een AOV. Verder kunnen omstandigheden zoals het hebben van een groot genoeg vermogen of een goedgevulde spaarrekening ook een reden zijn om geen AOV af te sluiten.

Mocht dit nou voor jou van toepassing zijn, zijn er gelukkig genoeg alternatieven. Zo vertellen we in Gekko’s andere wiki meer over het broodfonds en een schenkkring. Buiten het broodfonds en de schenkkring om zijn er overigens nog meer alternatieven op de traditionele AOV.

Vrijwillige verzekering bij UWV

Bij het UWV is het mogelijk om een vrijwillige verzekering af te sluiten. De vrijwillige verzekering is interessant voor nieuwe zelfstandige ondernemers die vóór de start van hun onderneming in loondienst gewerkt hebben of een uitkering ontvingen. Een eis voor het afsluiten van een vrijwillige verzekering bij het UWV is daarbij wel dat je je aanmeldt binnen 13 weken na het einde van jouw loondienst of uitkering. De aanmeldperiode is voor het afsluiten van deze verzekering dus aanzienlijk kort.

Een reden wat een vrijwillige verzekering bij het UWV aantrekkelijk maakt, is dat er bij het afsluiten van de verzekering geen medische keuring voorafgaat. Mocht je lijden onder een gezondheidsprobleem, wat het afsluiten van een AOV niet mogelijk maakt, dan is een vrijwillige verzekering bij het UWV een perfecte uitkomst. Ook heb je de mogelijkheid de vrijwillige verzekering bij het UWV op elk moment op te zeggen.

Hoewel het UWV veel voordelen biedt en iedereen op het gebied van ziekte beeld accepteert, staat dit wel tegenover een hogere premie en word je pas uitgekeerd bij 35% arbeidsongeschiktheid. Als laatste is de maximale uitkeerperiode bij de vrijwillige verzekering 2 jaar.

Vangnet verzekering

Een vangnet verzekering is enkel af te sluiten binnen 15 maanden na de oprichting en inschrijving bij de kamer van koophandel. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt geldt er bij een vangnet verzekering een wachttijd van een jaar en is het uitgekeerde bedrag maximaal 70% van het wettelijk minimumloon, net zoals bij een WIA uitkering.

Bij een vangnet verzekering wordt er bij de uitkering van het bedrag ook gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij het kijken naar de mate van arbeidsongeschiktheid wordt er door de verzekeraar gekeken naar mogelijk alternatieve werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiek lichtere taken zoals het bijhouden van administratie. Mocht er sprake zijn van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan zal je maar een gedeelte van de uitkering voor een vangnet verzekering ontvangen.

Een groot verschil tussen een Vangnet verzekering en andere AOV alternatief zoals een Schenkkring, is dat de uitkering van de vangnet verzekering afgesloten wordt zonder een maximale looptijd. Mocht je dus blijvend arbeidsongeschikt raken, zal je het uitgekeerde bedrag tot de pensioenleeftijd ontvangen. Dit uitgekeerde bedrag wordt per jaar aangepast aan de hand van de huidige situatie en omstandigheden van jouw geval. 

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Tot slot kan je in plaats van het verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, ook in aanmerking komen voor een bijstand voor zelfstandige ondernemers bij jouw gemeente. Om voor de bijstand voor zelfstandigen in aanmerking te komen dien je wel te voldoen aan enkele eisen.

Zo moet jouw bedrijf levensvatbaar zijn wat berekend wordt aan de hand van jouw gezinssituatie. Dit houdt in dat jouw bedrijf genoeg inkomen genereerd dat deze kan blijven voortbestaan en jouw gezinssituatie kan bekostigen. Verder moet je minimaal 1.224 uur per jaar werkzaam zijn binnen jouw bedrijf. Dit is omgerekend gemiddeld 23,5 uur per maand. De bijstand voor zelfstandigen is niet van toepassing mocht je langdurig arbeidsongeschikt zijn. Het is immers een bijstand en geen doorlopende verzekering. 

Hoewel een Bbz een uitkomst kan bieden bij kortlopende arbeidsongeschiktheid, is het wel van belang om te weten dat je na de ontvangst van de bijstand geen recht meer hebt op hulp van de bank of een Borgstellingsfonds. 

Vermogen

Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw vermogen dusdanig groot is, dat het afsluiten van een traditionele AOV of een verzekering bij een andere organisatie in zijn geheel niet aantrekkelijk of relevant is. Het is echter wel belangrijk om het opgebouwde eigen vermogen niet te overschatten en dit goed na te laten kijken en berekenen door een specialist.

Het eigen vermogen is een brede term waaronder verschillende zaken kunnen vallen. Zo kan jouw vermogen bestaan uit een goed gevulde spaarrekening maar ook investeringen in bijvoorbeeld onroerende goederen zoals een huis. 

Niet enkel jouw vermogen maar ook dat van een partner of een familielid kan gezien en gebruikt worden als een reserveplan mocht je arbeidsongeschikt raken. Wanneer een partner een hoog genoeg inkomen heeft waarmee hij/zij het de tijdelijke daling in inkomsten kan overbruggen, is het mogelijk niet nodig om een verzekering af te sluiten.
Het is nogmaals wel van belang dat je dit alternatief goed laat controleren door een specialist om een mogelijke miscalculatie te voorkomen.

Als laatste is het ook belangrijk om een dergelijke controle met regelmaat uit te voeren om te kijken of de berekening nog steeds klopt in jouw huidige situatie. Om een zo accuraat mogelijk beeld te behouden van jouw huidige situatie is het verstandig deze berekening minstens 1 maal per jaar uit te voeren.