Btw tarief: hoog en laag

Btw staat voor "Belasting over de Toegevoegde Waarde" en is een indirecte belasting die wordt geheven op de meeste goederen en diensten. Het btw-systeem is opgebouwd uit verschillende tarieven, waarvan het 21% tarief het hoogste is. Naast het hoge btw tarief is er ook een laag btw tarief van 9%. Lees in het wiki artikel Btw tarief Nederland voor meer informatie over de andere btw opties.

Hoog btw-tarief

Het hoge btw-tarief van 21% is het standaardtarief binnen het Nederlandse btw-systeem. Dit tarief wordt toegepast op de verkoop van goederen en diensten die niet onder de lagere of overige btw opties vallen. Het hoge btw-tarief van 21% wordt toegepast op veel goederen en diensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • Luxe goederen zoals sieraden, elektronica, en kleding.
  • Veel diensten, waaronder consulting, webdesign, en reparaties.
  • Niet-voedingsmiddelen in supermarkten, zoals huishoudelijke artikelen.
  • Brandstof en alcoholische dranken.

Voorbeeld van een Eenmanszaak

Stel je voor dat Anna een eenmanszaak heeft die handelt in elektronica. Ze koopt smartphones in bij leveranciers en verkoopt deze vervolgens aan consumenten. Aangezien smartphones onder luxegoederen vallen, is Anna verplicht om het hoge btw-tarief van 21% in rekening te brengen bij haar klanten.

Wanneer Anna een smartphone verkoopt voor € 500 exclusief btw, zal ze het volgende doen. Ze berekent de btw: 21% van €500 = €105. Ze telt de btw op bij de verkoopprijs: € 500 + € 105 = € 605. Anna moet dus € 105 aan btw afdragen aan de Belastingdienst voor haar inkomsten met een hoog btw tarief van 21%.

Laag btw-tarief

Het lage btw-tarief van 9% is een belastingtarief dat wordt toegepast op bepaalde goederen en diensten in Nederland. Het is een verlaagd tarief in vergelijking met het standaard btw-tarief van 21%. Dit lagere btw-tarief heeft betrekking op producten en diensten die als basisbehoeften worden beschouwd. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • Levensmiddelen, water, melk, eieren, brood, groenten, fruit, vlees en vis.
  • Gedrukte boeken, kranten en tijdschriften
  • Geneesmiddelen voorgeschreven door een arts
  • Kunst en antiek
  • Schoonmaak- en onderhoudsdiensten
  • Cultuur en recreatie

Let wel dat er soms onderscheid wordt gemaakt tussen bepaalde producten en diensten en het lage btw-tarief van 9% niet altijd geldt voor de bovenstaande producten en diensten. Zo vallen kant-en-klare maaltijden en digitale publicaties bijvoorbeeld onder het standaard 21% btw-tarief.

Voorbeeld van een Eenmanszaak

Laten we een voorbeeld nemen van een eenmanszaak genaamd "Bakkerij Smakelijk" bekijken om te zien hoe het 9% btw-tarief wordt toegepast. Stel je voor dat deze bakkerij voornamelijk brood aanbiedt.

Wanneer Bakkerij Smakelijk brood verkoopt, wordt het 9% btw-tarief toegepast op de verkoopprijs. Stel dat er een brood wordt verkocht voor € 2,50 exclusief btw. De btw wordt berekend als 9% van € 2,50, wat neerkomt op € 0,225. Het totale bedrag dat de klant betaalt voor 10 broden, inclusief btw, zou dan € 25 + € 02,25 = € 27,25 zijn. Bakkerij Smakelijk moet uiteindelijk € 2,25 aan btw afdragen aan de Belastingdienst voor hun inkomsten met een laag btw-tarief van 9%.