Wat is BTW

BTW is Belasting Toegevoegde Waarde. Het is een vorm van omzetbelasting (hoewel het technisch gezien verschilt van omzetbelasting). Btw is een percentage dat wordt berekend over de waarde die een bedrijf aan een product of dienst heeft toegevoegd.

Wat is BTW?

De "toegevoegde waarde" uit "Belasting Toegevoegde Waarde" is een enigszins complexe term. In eenvoudige bewoordingen betekent het dat je belasting betaalt over inkomsten die nog niet door een ander bedrijf in rekening zijn gebracht. Een simpel voorbeeld: een bedrijf koopt tv's en verkoopt ze aan consumenten. De tv die het bedrijf kocht kostte €80.000. Het bedrijf verkoopt de tv's voor €100.000. Het bedrijf moet btw over €100.000 - €80.000 = €20.000 betalen aan de Nederlandse Belatingdienst (dat zou 21% zijn over €20.000 = €4.200 in Nederland)

BTW berekenen

In werkelijkheid zou het bedrijf uit ons voorbeeld nooit zo btw berekenen. In plaats daarvan zou het alle btw optellen die het over zijn tv's heeft betaald (dus €80.000 x 21% = €16.800 btw). Het zou ook al zijn klanten 21% in rekening brengen voor elke tv die ze kochten. Dus dat zou betekenen dat ze bovenop de €100.000, €100.000 x 21% = €21.000 btw in rekening brengen. Het voorbeeldbedrijf zou dan aan de Belastingdienst melden dat ze €21.000 btw hebben ontvangen over hun verkopen, maar dat ze al €16.800 btw aan onkosten hebben betaald. Ze zouden hun betaling verrekenen met €21.000 - €16.800 = €4.200. Precies wat we hierboven berekenden.

Is BTW hetzelfde als Omzetbelasting?

Dus de reden waarom btw soms een omzetbelasting wordt genoemd, is dat je het als een percentage toepast op al jouw verkopen. Het verschil met een omzetbelasting is echter dat je als bedrijf ook de btw over gemaakte kosten kunt aftrekken. Daarom kijken de meeste bedrijven, in tegenstelling tot een normale omzetbelasting, niet naar btw als ze aankopen doen, maar naar het nettobedrag. Zij kunnen de btw immers aftrekken van hun eigen aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt uiteraard niet voor consumenten die producten en diensten afnemen. Ze staan ​​aan het einde van de keten en kunnen geen btw aftrekken, maar moeten btw betalen over het volledige bedrag dat de verkoper hen in rekening brengt. In feite wordt de prijs verhoogd met het btw-percentage, net zoals een omzetbelasting zou doen.