Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting is een jaarlijkse verplichting voor alle individuen en rechtspersonen die inkomen verdienen in Nederland. Het belastingsysteem in Nederland is complex en er zijn verschillende soorten belastingen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Als zzp’er ben je verantwoordelijk voor het beheren van je eigen belastingen en moet jouw belastingaangifte indienen bij de Belastingdienst. 

Wat is de aangifte inkomstenbelasting?

De aangifte inkomstenbelasting is een verklaring van al het inkomen dat een individu of rechtspersoon heeft verdiend in het vorige kalenderjaar. De belasting over inkomen is gebaseerd op een progressief belastingtarief, wat betekent dat hoe meer inkomen je verdient, hoe hoger jouw belastingtarief is. De belastingaangifte over inkomen wordt gebruikt om het bedrag aan belastingen berekenen. Het kan zijn dat je geld terug krijgt of nog extra bij moet betalen.
Bij de aangifte inkomstenbelasting voor zzp’ers wordt er ook gekeken naar het inkomen en de kosten van hun bedrijf. 

Wie moet er een belastingaangifte indienen en voor wanneer?

Iedereen die inkomen verdient in Nederland verplicht om een inkomstenbelastingaangifte in te dienen. Denk aan zzp’ers, werknemers, en een DGA. Het Nederlandse belastingjaar loopt van 1 januari tot 31 december en de inkomstenbelastingaangifte moet vóór 1 mei worden ingediend.
Voordat je begint met het indienen van jouw belastingaangifte is het handig om alle relevante financiële gegevens te verzamelen, zoals een overzicht van je inkomsten, facturen, bonnen en bankafschriften.

Welk inkomen en welke kosten moeten worden vermeld in de belastingaangifte?

Al het inkomen dat gedurende het belastingjaar is verdiend, zoals inkomen uit je bedrijf en uit andere bronnen zoals huurinkomsten of dividend, moet worden vermeldt. Ook alle zakelijke kosten moeten worden vermeldt, zoals huur, nutsvoorzieningen, apparatuur en reiskosten. Sommige kosten zijn niet volledig aftrekbaar, zoals persoonlijke kosten of kosten die niet direct verband houden met het bedrijf. 

Hoe wordt inkomstenbelasting berekend?

Inkomstenbelasting in Nederland wordt berekend op basis van het inkomen dat in het belastingjaar is verdiend. Het inkomstenbelastingsysteem is verdeeld in drie verschillende boxen, elk met zijn eigen belastingtarief:

Box 1: Inkomen uit werk en eigen woning. Dit omvat inkomen zoals je omzet of salaris, huurinkomsten en inkomsten uit het bezit van een eigen woning.
Box 2: Inkomen uit een aanzienlijke deelname in een bedrijf of partnerschap. Dit omvat dividenden en winsten uit de eigendom van aandelen in een bedrijf. Vaak alleen relevant voor een DGA of deelnemer bij een BV. 
Box 3: Inkomen uit spaargeld en investeringen. Dit omvat rente, dividenden en winst uit kapitaal. Maar deze berekening kan ook worden verminderd door nog openstaande schulden. 

Elke box heeft zijn eigen belastingtarief en de totale belasting die verschuldigd is, wordt berekend door de berekende belasting in elke box bij elkaar op te tellen. Er zijn ook verschillende aftrekposten die het bedrag van de belasting die berekend is kunnen verminderen.

Hoe wordt de inkomstenbelasting aangifte ingediend?

De aangifte van de inkomstenbelasting kan online worden ingediend. Bij de Belastingdienst kun je via hun online platform MijnBelastingdienst de aangifte indienen na in te loggen met jouw DigiD.

Lees de blog van Gekko over de Inkomstenbelasting 2022 voor meer informatie voor jouw aangifte.