Kleineondernemersregeling (KOR)

De Kleineondernemersregeling (KOR) is een fiscale regeling die kleine ondernemers in Nederland vrijstelt van de btw. Zo hoef je als zzp'er die deelneemt aan de KOR geen btw op je facturen te zetten. Een deelnemer aan de KOR hoeft ook geen btw-aangifte op te sturen naar de Belastingdienst. Het doel van de KOR is om financiële administratieve lasten te verminderen en ondernemerschap te stimuleren.

Voorwaarden voor deelname aan de KOR

Om in aanmerking te komen voor de KOR, moeten ondernemers voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De regeling is beschikbaar voor eenmanszaken, VoF's, en BV's. Maar de KOR is voornamelijk bedoelt voor zzp'ers.
  • De jaarlijkse omzet mag niet hoger zijn dan €20.000 (exclusief btw) per jaar.
  • Ondernemers die al zijn vrijgesteld van het rekenen van btw komen niet in aanmerking voor de KOR.
  • De KOR is alleen geldig voor ondernemers met een bedrijf in Nederland.

Aanmelden en toepassing KOR

Ondernemers moeten zich registreren bij de Belastingdienst om zich aan te melden voor de KOR. Daarnaast moet je ondernemer jaarlijks je eigen omzet controleren  om te zien of ze nog steeds aan de voorwaarden voldoen. Is de omzet hoger dan €20.000 (ex. btw)? Meld je dan gelijk weer af. Neem voor advies en begeleiding contact op met de Belastingdienst.

Wanneer je als ondernemer gebruik maakt van de KOR reken je geen btw, daar tegenover staat wel dat je jouw zakelijke kosten ook niet kan aftrekken. Omdat je geen btw rekent en jouw zakelijke kosten niet mag aftrekken van de btw hoef je geen btw-aangifte te doen.

Indien je veel zakelijke kosten maakt kan het soms voordeliger zijn om niet deel te nemen aan de KOR, want met veel kosten en daardoor een hoge voorbelasting kun je potentieel geld van de Belastingdienst terug krijgen.

Voordelen van de KOR

Het belangrijkste voordeel van de KOR is de vrijstelling van btw die anders niet mogelijk is. Hierdoor kunnen ondernemers hun financiële administratieve lasten verminderen en kosten besparen. Verder hoeven ondernemers die gebruik maken van de KOR hoeven ook geen periodieke btw-aangiften in te dienen, wat administratieve lasten verminderd. 

Registratiedrempel KOR

Als je omzet per jaar lager is dan €1.800 en je hoeft je niet in te schrijven bij de kamer van koophandel, dan kun je de btw vrijstelling voor kleine ondernemers gebruiken. In dat geval hoef je je niet te registreren als ondernemer voor de btw bij de Belastingdienst. Dit valt onder de vrijwillige registratiedrempel en er geldt geen minimale toepassingsduur van drie jaar. Wanneer je bent vrijgesteld van de btw kun je geen gebruik maken van de KOR.

Meerdere handelsnamen

Als je binnen één onderneming meerdere handelsnamen gebruikt, dan geldt de KOR voor alle handelsnamen. Je kunt niet selectief kiezen of je wel of niet deelneemt aan de KOR voor individuele handelsnamen. Je moet de KOR bij alle andere handelsnamen toepassen. Om te bepalen of je gecombineerde omzet onder de € 20.000 blijft, moet je de omzet van al jouw handelsnamen bij elkaar optellen.

EU en KOR

Als je binnen de Europese Unie zaken doet en tegelijkertijd de KOR toepast, komen er aangepaste regels van kracht. Het kan dan soms complex zijn om te bepalen hoe u met de btw moet omgaan. In dergelijke gevallen is het vaak noodzakelijk om incidenteel btw-aangifte te doen. Met een hulpmiddel van de Belastingdienst kun je nagaan of je wel of geen incidentele btw-aangifte moet indienen.

Afmelden van de KOR

Als je je hebt aangemeld voor de KOR, kun je je pas na 3 jaar weer afmelden.  Maar als je in één jaar meer dan € 20.000 (exclusief btw) omzet maakt, moet je je gelijk afmelden voor de KOR.  De KOR is op te zeggen via een formulier van de Belastingdienst dat opgestuurd moet worden.