Fiscale Transparantie Eenmanszaak

Eenmanszaken en VoF’s zijn fiscaal transparant. Bij een dergelijke fiscaal transparante entiteit, zit er geen verschil tussen jouw eigen privé bezit en het bezit van je bedrijf. Dat betekent dat je als privé persoon vrij mag beschikken over de zakelijke eigendommen van je bedrijf. Maar ook dat je hoofdelijk aansprakelijk bent voor alles wat jouw bedrijf doet (en de schulden die worden aangegaan). Maar wat betekent fiscale transparantie voor de belastingen die je betaalt?

Belastingen voor een fiscaal transparante eenmanszaak

Voor een eigenaar van een fiscaal transparant bedrijf zoals een eenmanszaak of een VoF is er geen verschil tussen privé en zakelijke inkomsten. Over beide betaal je hetzelfde type belasting, namelijk inkomstenbelasting (IB). De Belastingdienst ziet een fiscaal transparante eenmanszaak als verbonden aan jou als privé persoon, en niet als een aparte onderneming en/of rechtspersoon. De winst die je maakt met je fiscaal transparante bedrijf, wordt daarom ook niet los gezien van jouw privé inkomen. Daarom wordt de belasting over je winst als inkomsten belast in box 1 van de inkomstenbelasting, net zoals bijvoorbeeld loon uit een arbeidsovereenkomst. En net als bij gewoon loon, zijn de belastingen die worden geheven progressief. Dus procentueel betaal je steeds meer als je meer winst maakt. 

Een eigenaar van een niet fiscaal transparante entiteit, zoals een BV, kan als privé persoon niet vrij beschikken over de winst en de bezittingen van het bedrijf. Als eigenaar van een BV betaal je daarom ook geen inkomstenbelasting over de winst die je bedrijf realiseert. In plaats daarvan wordt je bedrijf als een volledig aparte entiteit los van jouw privé persoon gezien die apart wordt belast met een ander type belasting: de vennootschapsbelasting (VB). Deze is bijna niet progressief en je betaald een vast percentage.

Privé onttrekkingen uit je eenmanszaak

Voor een fiscaal transparant bedrijf hebben privé onttrekkingen geen enkele invloed op je administratie, of op de belastingen die je betaalt. Omdat je over zowel de winst van je bedrijf als over inkomsten privé dezelfde belastingen betaalt, maakt het niet uit of je bezittingen privé of zakelijk bezit. Het is allemaal van dezelfde persoon die dezelfde belastingen betaalt. Als een klant vandaag een rekening betaalt, en jij gebruikt dat geld om een dag later een computer te kopen, dan is dat geen enkel probleem. Het is jouw geld om zo te gebruiken als je privé wilt.

Als fiscaal transparant bedrijf hoef je daarom niet je privé opnames te registreren voor de belastingdienst, ook niet als het om een salaris gaat wat je jezelf maandelijks uitkeert. Want fiscaal gezien keer je jezelf geen salaris uit. In tegenstelling tot wat veel banken je proberen wijs te maken, maakt het daarom ook niet uit of je nu een zakelijke rekening hebt of een privé rekening gebruikt voor je eenmanszaak. Bij een fiscaal transparant bedrijf, is al het geld op je rekening nu eenmaal van jou om te gebruiken zoals je wil. Ongeacht het type rekening.

Voor de eigenaar van een niet fiscaal transparant bedrijf zoals een BV hebben privé onttrekkingen daarentegen heel veel invloed op de belastingen die worden betaalt. Als je geld uit een BV privé gebruikt, dan moet je eerst belastingen betalen. Dat kunnen zijn loonbelastingen over het werk dat je voor het bedrijf uitvoert, of dividend belastingen over de winst die je als privé persoon krijgt uitgekeerd. Hoe dan ook, mag je niet zomaar beschikken over het geld wat in je BV zit. En je moet dus ook goed bijhouden welke privé onttrekkingen je doet omdat je hier belastingen over moet betalen.

In tegenstelling tot eenmanszaken is voor een BV een zakelijke rekening absoluut noodzakelijk omdat je niet zomaar over de bezittingen van je BV mag beschikken. Deze heeft dus een aparte rekening nodig die eigendom is van het bedrijf zelf. Open daarom nu jouw gratis N26 bankrekening.