Afschrijven van een Fiets voor een Eenmanszaak

Wanneer je een fiets van de zaak koopt voor je eenmanszaak, dan zijn de kosten hiervan zakelijke kosten. En zakelijke kosten kan je aftrekken van je winst, waardoor je minder inkomsten hebt waar je inkomstenbelasting over moet betalen. Door zakelijk een fiets aan te schaffen krijg je dus een belastingkorting op je inkomstenbelasting.

Aftrekbaarheid

Voor een fiets van onder de €450 (excl. btw) zijn alle kosten van de aanschaf in één keer aftrekbaar van je winst. Voor een fiets die meer dan €450 (excl. btw) kost mag dat niet, maar dan moet je de fiets afschrijven over meerdere jaren. Dat wil zeggen, je gaat er vanuit dat de fiets meerdere jaren meegaat en ieder jaar schrijf je een stukje van de aanschafprijs af in plaats van in één keer.

Het wordt over het algemeen wat minder aantrekkelijk om een fiets op de zaak te zetten als je de kosten niet in één keer kan aftrekken en over meerdere jaren moet afschrijven. Want als je in één keer de aankoop van je fiets mag aftrekken als kosten, dan ontvang je het belastingvoordeel tenslotte direct. Dat is natuurlijk makkelijker om te plannen. Bovendien is het makkelijker om één heel bedrag op te voeren in je administratie.

Fiets als Investering

De reden dat je bij een fiets van meer dan €450 (excl. btw) de kosten niet in één keer mag afschrijven, maar over meerdere jaren moet spreiden, is dat jouw fiets dan wordt gezien als een investering in plaats van een uitgave. Bij een uitgave gaat de Belastingdienst ervan uit dat je iets eenmalig hebt gekocht en dat het geld dat je hebt besteed vervolgens “weg” is. Echter, bij een investering gaat de Belastingdienst ervan uit dat je geld niet weg is, maar dat je geld is “omgezet” naar een andere vorm van bezit wat valt onder het bedrijfsvermogen. In dat geval heb je dus een fiets die onder het bedrijfsvermogen valt. Dat is niet zo heel gek, want als je een half jaar oude fiets te koop aanbiedt, zul je hier nog een aardig zakcentje voor krijgen (NB: het maakt voor de Belastingdienst niet uit dat dit waarschijnlijk ook geldt voor een fiets van onder de €450. Dit is een arbitraire grens die wordt aangehouden).

Een dure zakelijke fiets valt als investering dus onder je bedrijfsvermogen. De afschrijvingen van je zakelijke fiets worden dan opgevoerd als zakelijke kosten die je winst, en daarmee je belastbare inkomen, verlagen. 

Afschrijving Fiets

Bij een fiets boven de €450 (excl. btw) mag je voor maximaal 20% per jaar afschrijven op de aanschafkosten van je zakelijke fiets. Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar 20% van de aanschafprijs van je zakelijke fiets (excl. btw) mag aftrekken van je inkomstenbelasting. In de vier jaar daarna mag je dat wederom voor 20% doen, na vijf jaar heb je jouw zakelijke fiets dan voor 100% afgeschreven en is de restwaarde €0. Zelfs als je zakelijke fiets nog in prima staat is en je er nog een aardig centje voor zou kunnen krijgen, dan is je fiets vanaf dat moment fiscaal helemaal afgeschreven.

Voorbeeld

Stel je koopt een fiets van €1.000 (excl. btw) en deze fiets schrijf je voor 20% per jaar van de aanschafprijs af. Elk jaar kan je dan voor 20% van €1.000 (excl. btw), dus €200 aftrekken van je winst per jaar. Dus door je winst te verlagen met een afschrijving van je zakelijke fiets verlaag je jouw belastbare inkomen. 

Hieronder wordt met een rekensom uitgelegd wat je voordeel van een afschrijving kan zijn voor belastingschijven 1 en 2. 

Het belastingtarief in 2022 voor belastingschijf 1 is 37,07%. Met een inkomen tot €69.333 betaal je normaal 37,07% aan belasting over de laatste €200 die je verdient. Met een afschrijving van €200 per jaar krijg je een voordeel van €200 x 37,07% = €74,14 per jaar. 

Verdien je echter meer in een jaar dan €69.333 en betaal je ook belastingen in schijf 2. Het belastingtarief in 2022 voor belastingschijf 2 is 49,50%. Met een inkomen van bijv. €70.000 krijg je met een afschrijving van €200 een voordeel van €200 x 49,50% = €99 per jaar.

Belastingaftrek

Dus hoe hoger je inkomen, hoe hoger je belastingaftrek. Als je elk jaar een erg variabel inkomen hebt, dan kan je in een jaar met hoge inkomsten kijken of het niet aantrekkelijk is om versneld af te schrijven door gebruik te maken van de investeringsaftrek. Echter, als je omzet laag is, bijvoorbeeld omdat je pas net bent begonnen, dan is het verstandig om te wachten met een dergelijke aankoop van een investering. Want als je een omzet van onder de €20.000 per jaar hebt, dan is het belastingvoordeel voor de inkomstenbelasting eigenlijk nihil.