Factureren naar een klant in het buitenland

Als je een klant wil factureren die niet in Nederland is gevestigd, dan moet je meestal iets speciaals doen met je factuur en de btw die je rekent. Wat je exact moet doen, hangt van verschillende factoren af. Is de klant een consument of een bedrijf met een btw-nummer? Is de klant binnen of buiten de EU gevestigd? In dit artikel kun je lezen wat de regels zijn omtrent facturen naar een klant in het buitenland en hoe je dit kunt verwerken in Gekko.

Een buitenlandse klant factureren binnen de EU

Als je klant binnen de EU is gevestigd, stel dan eerst vast of het om een bedrijf gaat met een buitenlands btw-nummer of om een consument in het buitenland. In beiden gevallen reken je geen btw op de factuur, maar je moet wel even opletten welke soort btw je gebruikt: btw verlegd of 0% btw.

Een bedrijf binnen de EU factureren

Als het om een bedrijf gaat met een btw-nummer, dan moet je in de meeste gevallen de btw op de factuur verleggen. Je rekent geen btw aan de klant en geeft hiermee aan dat de klant zelf de btw moet opgeven in zijn of haar eigen land.

Deze vorm van export wordt ook wel intracommunautaire prestaties genoemd. In Gekko hebben we een speciaal rapport voor intracommunautaire prestaties. Je moet de btw-nummers van de ondernemers die je factureert namelijk opgeven bij de Belastingdienst.

 

Een consument binnen de EU factureren

Als het om een consument gaat zonder btw-nummer, is het belangrijk te realiseren dat je niet zomaar onbeperkt naar het buitenland mag exporteren. Bij structurele export reken je de btw van het andere land en draag je de btw ook af in het desbetreffende land.

Echter, in het geval van incidentele export, kun je meestal gebruik maken van de regeling voor 'beperkte afstandsverkopen'. Je factureert met Nederlandse btw en geeft deze btw ook op in je Nederlandse btw-aangifte.

Om te voorkomen dat je je voor één levering aan een ander EU-land moet laten registreren, hebben EU-landen drempelbedragen afgesproken. Als het bedrag dat je factureert onder het drempelbedrag blijft, mag je Nederlandse btw in rekening brengen. Daarboven moet je het btw-tarief van het land van de klant in rekening brengen. Dit drempelbedrag verschilt per land.

Op de website van de Belastingdienst kun je meer lezen over exporteren naar EU-landen

 

Zaken doen buiten de EU

De btw-regels zijn ingewikkelder voor het factureren van klanten die buiten de EU gevestigd zijn. De regels verschillen per land en je doet er goed aan om de regels van het land waar je naar exporteert eerst uit te zoeken. Het maakt verschil uit of je goederen exporteert of diensten levert aan klanten buiten de EU.

 

Goederen exporteren naar landen buiten de EU

Wanneer je goederen exporteert naar niet-EU-landen of opslaat in een douane-entrepot, breng je 0% btw in rekening. Het maakt hierbij niet uit of je factureert aan een ondernemer of aan een particulier. 

Het is wel van belang dat je de export opgeeft in je btw-aangifte. Namelijk, onder categorie 3a in je opgave van de omzetbelasting. 

 

Diensten leveren aan klanten buiten de EU

Lever je diensten naar klanten buiten de EU? Dan is het van belang om te weten of de dienst in Nederland of in het andere land belast is. Over het algemeen zijn diensten naar landen buiten de EU niet met Nederlandse btw belast. Je rekent geen btw op de factuur en je hoeft deze btw dus ook niet op te geven in je btw-rapport.

Als je precies wilt weten hoe het zit met de btw, kun je de rekenhulp van de Belastingdienst gebruiken. Er gelden namelijk specifieke regels voor bepaalde diensten, waaronder:

  • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
  • het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
  • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
  • personenvervoer
  • restaurant- of cateringdiensten

Zie ook de website van de Belastingdienst voor zaken doen buiten de EU.

 

Verschil tussen 0% btw en btw vrijgesteld

Let wel even op als je de btw opgeeft in een factuur: 0% btw is iets anders dan 'btw vrijgesteld'. Op de website van de Belastingdienst staat uitgelegd welke goederen en diensten vrijgesteld zijn van btw. Houd er tevens rekening mee dat er invoerheffingen kunnen gelden op de geleverde diensten/goederen. 

NB. Houd er rekening mee dat Gekko feedback geeft, maar dat je zelf wel verantwoordelijk bent voor het correct toepassen van de regels.